Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 06.08.2013 № 1413
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 р. за № 1500/24032

  Про затвердження Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм

  Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), частини сьомої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» ( 5178-17 ) та з метою забезпечення захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Вимоги до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм (далі — Вимоги), що додаються.

  2. Центральному депозитарію цінних паперів протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» ( 5178-17 ) здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування емісії цінних паперів, укладених емітентами до набрання чинності цим Законом, у відповідність до Вимог (крім випадку, передбаченого реченням другим цього пункту). Для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» договори про обслуговування випусків цінних паперів, укладені до набрання чинності цим рішенням, мають бути приведені у відповідність до Вимог до дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

  3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

  опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 06.08.2013 р. № 38

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.08.2013  № 1413

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 р. за № 1500/24032

  ВИМОГИ до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм

  I. Загальні положення

  1. Ці Вимоги поширюються на емітентів та Центральний депозитарій цінних паперів (далі — Центральний депозитарій) при укладенні договорів про обслуговування випусків цінних паперів (далі — Договір), внесенні змін до них.

  2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), «Про акціонерні товариства»( 514-17 ).

  3. Договір укладається між емітентом і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах емітенту та здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» ( 5178-17 ) компетенції.

  За згодою емітента Договір може укладатися шляхом приєднання емітента до запропонованого Центральним депозитарієм Договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України( 435-15 ) та Господарського кодексу України( 436-15 ). У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання емітента до запропонованого Центральним депозитарієм Договору, текст такого Договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на веб-сайті Центрального депозитарію. При укладенні Договору шляхом приєднання Центральний депозитарій зобов’язаний забезпечити інформування емітента про всі умови такого Договору, про порядок припинення дії Договору, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору Центральний депозитарій не має права обмежувати право емітента на укладення Договору з Центральним депозитарієм у формі єдиного документа, визначеного цим пунктом.

  Центральний депозитарій не має права відмовити емітенту в укладенні Договору у разі звернення емітента до Центрального депозитарію та надання документів, передбачених законодавством для укладення Договору та надання послуг.

  5. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України( 435-15 ), Господарським кодексом України( 436-15 ), Законом України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  6. Забороняється включати до Договору положення, що передбачають:

  стягнення з емітента окремої плати за роботу та послуги, які не є самостійними і призначені для забезпечення належної якості послуг, ліквідації технічних пошкоджень або аварій, що виникли не з вини емітента;

  отримання та/або сплату емітентом послуг, не передбачених законодавством та/або які він не замовляв;

  надання емітентом відомостей, не передбачених законодавством України для укладення Договору та надання послуг;

 • ускладнення порядку пред'явлення претензій та скарг з боку емітента;
 • умови, які ставлять сторони Договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права однієї зі сторін порівняно з визначеними законодавством та цими Вимогами;

  інші положення, що суперечать законодавству.

  II. Вимоги до Договору

  1. Договір повинен містити:

 • дату та місце укладення;
 • реквізити сторін Договору;
 • предмет Договору;
 • організаційні та технічні умови надання послуг;
 • права та обов’язки сторін;
 • інформацію щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

  умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом;

  умови захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, під час її запитування, обробки, пересилання та отримання з інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарного обліку;

 • відповідальність сторін;
 • порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

 • строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії;
 • інші умови, що не суперечать законодавству.

  2. Сторонами Договору є емітент та Центральний депозитарій.

  Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

  При цьому у Договорі, що укладається для корпоративного інвестиційного фонду, мають бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду та компанії з управління активами цього фонду, реєстраційний код фонду за ЄДРІСІ та контактні особи фонду.

  У Договорі, що укладається для пайового інвестиційного фонду, повинні бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами цього фонду, а також реквізити пайового інвестиційного фонду — повне найменування фонду, реєстраційний код фонду за ЄДРІСІ.

  3. Предметом Договору є надання Центральним депозитарієм послуг з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі надання Центральним депозитарієм послуг щодо забезпечення погашення емітентом боргових цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі — Розрахунковий центр), для їх подальшого переказу отримувачам відповідно до встановленої цим Законом компетенції. Договором можуть бути передбачені додаткові послуги, надання яких не заборонено законодавством.

  У Договорі можуть бути передбачені умови та порядок надання реєстру власників іменних цінних паперів. Емітент може не укладати договір про надання реєстру з Центральним депозитарієм, якщо визначеною особою обрано Центральний депозитарій і умови та порядок надання реєстру передбачені у Договорі.

  4. Права та обов’язки сторін:

  1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:

 • надання послуг емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів;
 • надання інформаційних та консультаційних послуг щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує та запитує емітент для реалізації ним своїх прав та обов'язків;

  надання Розрахунковому центру чи кліринговій установі інформації щодо цінних паперів, які зарезервовані емітентом для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

  2) Договір має передбачати такі обов’язки Центрального депозитарію:

 • відкриття емітенту рахунку в цінних паперах із зазначенням строку;
 • ведення обліку зобов'язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката та проспекту емісії цінних паперів;

 • зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів;
 • складання реєстрів власників іменних цінних паперів та надання їх емітенту або особі, визначеній емітентом, якщо цією особою не є Центральний депозитарій;

  зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

 • ведення рахунку у цінних паперах емітента;
 • відображення на рахунках у цінних паперах емітента та зберігачів наслідків корпоративних операцій емітента;

  дотримання під час здійснення обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента вимог законодавства про депозитарну систему України;

  складання та надання емітенту за запитом емітента та періодично інформаційних довідок у випадках, передбачених законодавством України;

  забезпечення конфіденційності інформації, отриманої під час обслуговування випусків цінних паперів емітента;

  внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами емітента щодо випущених ним цінних паперів, вчинених на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», з наступним відображенням (у разі потреби) таких змін на рахунках у цінних паперах депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром;

  внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів на підставі інформації, що подається емітентом цінних паперів, у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі. У такому разі Центральний депозитарій зобов'язаний підтвердити біржі отримання зазначеної інформації від фондової біржі;

  3) умови Договору мають передбачати право емітента на отримання із системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників іменних цінних паперів у формі реєстру власників іменних цінних паперів.

  У Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права емітента:

  отримання інформаційних та консультаційних послуг щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує та запитує емітент для реалізації ним своїх прав та обов'язків;

  4) умови Договору повинні передбачати такі обов’язки емітента:

  оформлення та подання до Центрального депозитарію тимчасового глобального сертифіката та/або глобального сертифіката випуску цінних паперів, проспекту емісії цінних паперів та інформації про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, що обрана ним відповідно до вимог законодавства, в разі, якщо емітент не має наміру отримувати цей реєстр безпосередньо від Центрального депозитарію;

  дотримання Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в частині взаємовідносин емітента та Центрального депозитарію;

  оплата послуг Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Центрального депозитарію;

  надання до Центрального депозитарію у визначений законодавством та Договором строк інформації та/або документів, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні Центральному депозитарію для виконання дій згідно з умовами Договору;

  повідомлення Депозитарію у встановлений Договором термін про події, що стосуються випущених емітентом цінних паперів;

  5) Договором можуть встановлюватися інші обов'язки сторін, що не суперечать Правилам Центрального депозитарію, цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему України;

  6) умови Договору не повинні позбавляти емітента прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

  5. Інформація щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги.

  1) Договір має містити інформацію про вартість послуг Центрального депозитарію, яка встановлюється у розмірі, передбаченому тарифами Центрального депозитарію, або вказівку на те, що емітент погоджується з тарифами, встановленими Центральним депозитарієм на дату укладення Договору. Максимальні та мінімальні розміри тарифів на оплату послуг Центрального депозитарію можуть встановлюватися Центральним депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України.

  Емітент оплачує послуги Центрального депозитарію згідно з укладеним Договором та відповідно до затверджених тарифів Центрального депозитарію.

  Умови оплати послуг мають бути деталізовані з видів оплат, що нараховуються емітенту за отримані послуги.

  У разі надання пакета послуг одиниця тарифікації має бути визначена для кожного виду послуг, що входить у пакет.

  Зазначаються порядок, строки та форма оплати послуг:

 • тривалість розрахункового періоду надання послуг;
 • порядок здійснення емітентом попередньої (авансової) та/або наступної оплати;
 • умови, періодичність та порядок надання емітенту актів та розшифровок нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг);

 • порядок розрахунків у разі припинення дії Договору;
 • 2) у Договорі зазначається порядок повернення емітенту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених послуг, у разі відмови від попередньо оплачених послуг, які він не отримав, надання послуг неналежної якості або надання послуг, які емітент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством.

  6. Договір має містити умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

  7. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору).

  Відповідальність емітента та Центрального депозитарію зазначається у Договорі відповідно до закону.

  8. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

  Договір має містити порядок розгляду та шляхи вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

  9. Строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії.

  У Договорі в обов’язковому порядку має зазначатися, що Договір укладається на невизначений строк.

  Договір має містити перелік підстав для зміни та припинення (розірвання) Договору.

  Серед умов дострокового припинення (розірвання) дії Договору має бути відсутність на рахунку в цінних паперах емітента цінних паперів з подальшим закриттям рахунку в цінних паперах емітента в разі:

  скасування реєстрації випуску цінних паперів емітента та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

  визнання іншої сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

 • реорганізації іншої сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення.
 • 10. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству та цим Вимогам.
 • 11. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на її вимогу копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що підписують Договір.

  Т. в.о. директора департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності

  О. Сальчук

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: