Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 05.07.2013  № 452
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2013 р. за № 1142/23674

  Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+)

  Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України ( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та підпункту 169.2 пункту 169 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» ( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), що додається.

  2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Доведення цього наказу до відома підприємств, установ та організацій залізничного транспорту.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Міністр

  В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 05.07.2013  № 452

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2013 р. за № 1142/23674

  МЕТОДИКА розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+)

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Методика визначає механізм формування тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше та застосовується під час встановлення органами виконавчої влади та перевізником тарифів на послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках.

  Ця Методика не застосовується під час формування тарифів на інші послуги, пов’язані з перевезенням пасажирів поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+).

  1.2. Ця Методика базується на методі, розрахованому на основі витрат (собівартості).

  1.3. Розрахунок тарифів здійснюється відповідно до запланованих на рік (на підставі фактичних) обсягів перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) у плановому періоді. До розрахунку тарифів включається плановий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) та виконання інвестиційних програм у період регулювання.

  Тарифи визначаються без урахування податку на додану вартість, страхового збору (страхового платежу), плати за продаж проїзного документа (комісійного збору) та інших послуг, що надаються суб’єктом господарювання.

  1.4. Тарифи, визначені за цією Методикою, повинні забезпечувати перевізнику:

  покриття економічно обґрунтованих витрат на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+);

  отримання передбаченого планом прибутку, достатнього для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності;

  сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних відрахувань відповідно до чинного законодавства України.

  1.5. Терміни, наведені в цій Методиці, вживаються в такому значенні:

 • базовий період — календарний рік, який передує прогнозному (планованому) періоду;
 • витрати по початково-кінцевих операціях (далі — ПКО) — витрати на операції перевізного процесу, які мають місце до відправки поїзда в рейс та після прибуття його з рейсу;

  витрати по операціях руху (далі — ОР) — витрати на операції перевізного процесу, які виникають в процесі руху поїзда;

  інвестиційна програма — комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи залізничного транспорту загального користування у сфері перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), який містить зобов’язання суб’єкта господарювання, що здійснює свою діяльність за державними регульованими тарифами, щодо його розвитку, зокрема зниження технологічних витрат, технічного обслуговування, будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів інфраструктури та/або придбання (модернізації) залізничного рухомого складу у цій сфері, поліпшення якості послуг тощо, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

  інвестиційна складова — кошти, що передбачені для фінансування капітальних вкладень, які спрямовуються на розвиток виробничої діяльності у сфері перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), є складовою розрахункового прибутку (додатково до амортизаційних відрахувань) та направляються на реалізацію затверджених у встановленому порядку інвестиційних програм;

  інфраструктурна складова тарифу — це частина вартості проїзду, що компенсує витрати на утримання та використання об’єктів інфраструктури щодо пасажирських перевезень;

  квиток — частина вартості проїзду, змінювана залежно від категорії вагона та поїзда, що компенсує витрати на переміщення вагона;

  моторвагонна складова тарифу — це частина вартості проїзду, що компенсує витрати на утримання та експлуатацію денних швидкісних поїздів класу Інтерсіті+ (ІС+), у тому числі обслуговування пасажирів під час руху;

  плацкарта — частина вартості проїзду, змінювана залежно від категорії вагона, що компенсує витрати на підготовку в рейс та обслуговування вагона;

  повна собівартість — включає виробничі витрати на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), адміністративні витрати та витрати на збут;

  структура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із перевезенням пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у прогнозному (планованому) періоді, які групуються за статтями, визначеними відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном України, та планованого прибутку з урахуванням інвестиційної складової;

  тариф пасажирський — вартість перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні в поїздах категорії Інтерсіті+ (ІС+).

  ІІ. Оцінка рівня фактичної собівартості перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні

  2.1. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+), визначаються та відображаються згідно із Законом України «Про природні монополії» ( 1682-14 ), Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»( z0027-00 ), затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (далі — П(С)БО 16 «Витрати»), галузевою інструкцією з калькулювання собівартості перевезень на залізничному транспорті України (далі — Галузева інструкція), затвердженою згідно з чинним законодавством.

  2.2. При розрахунку тарифів на пасажирські залізничні перевезення у внутрішньому сполученні денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) не включаються витрати, передбачені частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії»( 1682-14 ), а саме:

 • суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
 • суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
 • суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

 • суми нестачі та втрат від псування цінностей;
 • вартість реалізованих виробничих запасів;
 • витрати з утримання об’єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  При розрахунку тарифів на пасажирські залізничні перевезення у внутрішньому сполученні денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) враховуються витрати, які згідно з Податковим кодексом України( 2755-17 ) повинні враховуватися при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії»( 1682-14 )).

  2.3. Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»( z0027-00 ) перелік і склад статей калькулювання собівартості перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) встановлюються Укрзалізницею. Доходи та витрати з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України обліковуються у галузевій статистичній звітності.

  У галузевій статистичній звітності по кожному господарству відокремлені витрати по перевезеннях пасажирів залізничним транспортом, у тому числі без урахування витрат на приміські пасажирські перевезення, в калькуляції собівартості перевезень пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні.

  2.4. Повна собівартість перевезення 1 пасажира у внутрішньому сполученні денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) розраховується за формулою

  ,

  (1)

 • де
 • -

  інфраструктурна складова квиткової частини по ПКО, грн., у розрахунку на 1-го відправленого пасажира;

  -

  інфраструктурна складова плацкартної частини по ПКО, грн., у розрахунку на 1-го відправленого пасажира;

  -

 • вага брутто відповідного вагона денного швидкісного поїзда класу Інтерсіті+ (ІС+), т;
 • -

  середнє значення населеності вагона відповідної категорії денного швидкісного поїзда класу Інтерсіті+ (ІС+) за звітний період, пас.;

  L

  -

 • відстань перевезення, км;
 • -

  інфраструктурна складова квиткової частини по ОР за вагоно-км, грн.;

  -

 • моторвагонна складова плацкартної частини по ОР за вагоно-км, грн.;
 • -

  інфраструктурна складова квиткової частини по ОР за тонно-км брутто, грн.;

  -

  моторвагонна складова квиткової частини по ОР за тонно-км брутто (витрати електроенергії на 1 тонно-км брутто у денному швидкісному поїзді класу Інтерсіті+(ІС+)), грн.

  ІІІ. Оцінка рівня собівартості перевезень пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у прогнозному (плановому) періоді

  3.1. Визначення планових величин кожної окремої складової собівартості пасажирських перевезень денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) здійснюється розрахунковим методом, згідно з яким розмір складових визначається за результатами аналізу рівня фактичних витрат у базовому періоді з урахуванням необхідності їх коригування у прогнозному (плановому) періоді.

  3.2. Коригування проводиться з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та змін обсягів перевезень.

  3.3. Планова величина витрат на оплату праці персоналу, що задіяний у перевізному процесі, визначається за формулою

  ОП=ФОПхК,

  (2)

 • де
 • ФОП

  -

 • фонд оплати праці персоналу, що задіяний у перевізному процесі, за базовий період, грн.;
 • К

  -

  коефіцієнт коригування, який встановлюється розрахунковим шляхом на основі положень Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками на прогнозний (плановий) період.

  Визначення розміру відрахувань на соціальні заходи здійснюється нормативним методом у межах норм та нормативів, передбачених чинним законодавством.

  3.4. Планова величина матеріальних витрат визначається за формулою

  (3)

 • де
 • М

  -

 • витрати на сировину і матеріали у базовому періоді, грн.;
 • П

  -

 • витрати на паливо у базовому періоді, грн.;
 • Е

  -

 • витрати на електроенергію у базовому періоді, грн.;
 • Iпром

  -

  індекс цін виробників промислової продукції у прогнозному (плановому) періоді, %;

  g

  -

  коефіцієнт зміни обсягу перевезень пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) (визначається як відношення прогнозного обсягу перевезень до фактичного обсягу у базовому періоді).

  3.5. Планова сума амортизаційних відрахувань визначається, виходячи із їх величини за базовий період, з врахуванням залишкової вартості та строку корисного використання, програм оновлення та вибуття основних засобів впродовж прогнозного (планового) періоду.

  3.6. Визначення планового розміру інших витрат у прогнозному (плановому) періоді здійснюється на підставі фактичних витрат у базовому періоді з врахуванням змін обсягів перевезень, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України.

  ІV. Оцінка планового прибутку для врахування в тарифах на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) та розрахунок тарифу

  4.1. Розрахунковий прибуток визначається за формулою

  РП=ІС+ПК,

  (4)

 • де
 • РП

  -

 • розрахунковий прибуток, грн.;
 • ІС

  -

  інвестиційна складова, грн.;

  ПК

  -

 • витрати, пов’язані з обслуговуванням позикового капіталу, грн.
 • 4.2. Інвестиційна складова використовується на фінансування заходів, спрямованих на реалізацію затверджених у встановленому порядку інвестиційних програм за рахунок коштів суб’єктів господарювання, які задіяні в перевезеннях пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) та на принципах повернення позикового капіталу.

  Кошти, які використовуються як джерела фінансування інвестиційної програми державної підтримки та/або кошти спеціального фонду Державного бюджету України, не підлягають включенню до інвестиційної складової.

  Кошти, які використовуються як джерела фінансування інвестиційної програми державної підтримки та/або кошти спеціального фонду державного бюджету, які надаються на зворотній основі, відносяться до позикового капіталу.

  4.2.1. Інвестиційна складова визначається на основі розроблених та в установленому порядку затверджених інвестиційних програм і розраховується за формулою

  ІС=К-А-І,

  (5)

 • де
 • К

  -

  загальна сума коштів для фінансування інвестиційних програм у прогнозному (плановому) періоді, грн.;

  А

  -

 • амортизаційні відрахування у прогнозному (плановому) періоді, грн.;
 • І

  -

  кошти інших джерел фінансування інвестиційних програм, крім власних коштів, які передбачається отримати у прогнозному (плановому) періоді, грн.

  Загальна сума коштів для фінансування інвестиційних програм у прогнозному (плановому) періоді визначається за формулою

  К=ФІП+ПКт,

  (6)

 • де
 • ФІП

  -

  кошти, необхідні для фінансування капітальних інвестицій, передбачені інвестиційною програмою в частині перевезення пасажирів, грн.;

  ПКт

  -

  кошти для повернення у прогнозному (плановому) періоді позикового капіталу, залученого для фінансування капітальних інвестицій, грн.

  4.2.2. Кошти для повернення у прогнозному (плановому) періоді позикового капіталу розраховуються за формулою

  ,

  (7)

 • де
 • j

  -

 • кількість договорів на залучення позикового капіталу (j = 1, 2, ..., m);
 • ПКтj

  -

  розмір відшкодування основної суми позикового капіталу за j договором протягом періоду регулювання, грн. Значення ПКтj визначається фінансовим планом суб’єкта господарювання.

  Сума коштів для повернення позикового капіталу не може перевищувати суму власних коштів, які призначені для фінансування інвестиційної програми.

  4.2.3. Сума коштів для фінансування інвестиційних програм визначається на підставі розроблених та затверджених в установленому порядку інвестиційних програм.

  4.3. Витрати, пов’язані з обслуговуванням позикового капіталу, в прогнозному (плановому) періоді визначаються відповідно до укладених угод з фінансово-кредитними установами, лізингодавцями.

  4.4. Рівень тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні визначається на основі собівартості перевезень у прогнозному (плановому) періоді з урахуванням коефіцієнтів розрахункового прибутку в частині інвестиційної складової та розрахункового прибутку без інвестиційної складової за формулою

  ,

  (8)

 • де
 • кінв
 • -

 • коефіцієнт розрахункового прибутку в частині інвестиційної складової:
 • ,

  (9)

 • де
 • -

  витрати на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні у прогнозному (плановому) періоді, грн.;

  -

 • ставка податку на прибуток, %;
 • ,

  (10)

 • де
 • -

  витрати на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні у базовому періоді, грн.;

  -

  питома вага залежних витрат у поточних витратах на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні за базовий період, частка;

  -

  питома вага амортизаційних відрахувань у поточних витратах на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні за базовий період, частка;

  -

  питома вага витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи у поточних витратах на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу Інтерсіті+ (ІС+) у внутрішньому сполученні за базовий період, частка;

  Iзп

  -

 • зростання розміру заробітної плати, %;
 • -

 • коефіцієнт розрахункового прибутку без інвестиційної складової:
 • ,

  (11)

  Директор Департаменту економіки та фінансів

  М. М. Полторацький

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: