Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про затвердження Положення про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України, Міністерство освіти і науки УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 02.08.2013  № 1070
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за № 1462/23994

  Про затвердження Положення про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України

  Відповідно до пункту 4 Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників( 298-2013-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 298, пункту 11 Положення про Міністерство освіти і науки України( 240/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, та з метою визначення механізму затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових при використанні української мови, забезпечення належної якості їх підготовки та видання НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України, що додається.

  2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 02.08.2013 № 1070

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за № 1462/23994

  ПОЛОЖЕННЯ про Словникову комісію Міністерства освіти і науки України

  І. Загальні положення

  1. Словникова комісія Міністерства освіти і науки України (далі — Словникова комісія) — це постійний допоміжний орган Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України), що утворюється при МОН України для подання рекомендацій щодо затвердження словників і довідників.

  2. У своїй діяльності Словникова комісія керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), Законами України «Про засади державної мовної політики»( 5029-17 ), «Про освіту» ( 1060-12 ), Порядком затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідникових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників( 298-2013-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 року № 298, Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України( z0628-08 ), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319, та цим Положенням.

  ІІ. Завдання Словникової комісії

  1. Основною метою діяльності Словникової комісії є розгляд листів-клопотань та доданих до них матеріалів щодо затвердження словників чи довідників, які надходять до МОН України в установленому чинним законодавством порядку, та подання МОН України рекомендацій щодо їх затвердження.

  2. Завданнями Словникової комісії є:

  1) забезпечення високого наукового рівня словників української мови та двомовних словників — з перекладом з української або на українську мову, їхньої відповідності нормам українського правопису та нормам слововживання;

  2) визначення перспективних напрямів розвитку української лексикографії, у тому числі створення нових та перевидання існуючих словників української мови, а також довідників з українського правопису;

  3) прогнозування та підготовка пропозицій щодо всебічного розвитку та модернізації національної словникової та довідникової бази, впровадження світового досвіду в цій галузі.

  4) проведення експертизи:

 • словників української мови (у тому числі електронних);
 • довідників з українського правопису (у тому числі електронних);
 • двомовних словників — з перекладом з української або на українську мову (у тому числі електронних).
 • ІІІ. Структура Словникової комісії

  1. Словникова комісія утворюється у складі не менше 15 осіб. Склад Словникової комісії затверджується наказом МОН України.

  2. До складу Словникової комісії входять фахівці з української мови Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Міністерства культури України, МОН України, інших наукових установ, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі — Інститут), викладачі вищих навчальних закладів.

  3. Очолює Словникову комісію голова — доктор філологічних наук в галузі української лексикографії, призначений наказом МОН України.

  4. Для організації роботи Словникової комісії у її складі передбачаються посади двох заступників голови, що будуть представлені на паритетних засадах фахівцями МОН України і Національної академії наук України, та секретаря, на якого покладаються обов’язки з організаційного забезпечення роботи Словникової комісії.

  Функції секретаря Словникової комісії виконує співробітник Інституту.

  У разі потреби Словникова комісія може мати секції.

  5. Координацію діяльності Словникової комісії здійснює Інститут.

  6. Експертизу поданих на розгляд словників української мови і довідників з українського правопису здійснюють члени Словникової комісії, які за дорученням голови подають висновки та рекомендації на розгляд Словникової комісії щодо якості рецензованого видання, доцільності його затвердження і опублікування як загальнообов’язкового для використання в державних органах та в органах місцевого самоврядування, зокрема для розроблення проектів актів законодавства, засобах масової інформації, сфери освіти і науки, інших сферах суспільного життя.

  7. Засідання Словникової комісії проводяться за потреби.

  Словникова комісія приймає рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.

  8. Протокол засідання щодо прийнятого рішення Словникової комісії підписує її голова та секретар. Рішення Словникової комісії оформлюється як витяг з протоколу засідання, на якому було прийнято рішення.

  9. Витяг з протоколу надсилається МОН України з рекомендаціями щодо затвердження словників української мови і довідників з українського правопису.

  10. З метою уникнення суб’єктивного підходу при розгляді питання чи упередженого прийняття рішення, члени Словникової комісії, які заінтересовані у результатах розгляду поданих на розгляд Словникової комісії словників української мови і довідників з українського правопису, повинні перед засіданням Словникової комісії заявити про це і не брати участі в розгляді зазначеного питання.

  11. У разі непогодження з висновками Словникової комісії автора (авторського колективу) за рішенням голови рукопис надсилатися на закрите рецензування Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, іншої провідної наукової установи, вищого навчального закладу.

  ІV. Науково-організаційні засади роботи Словникової комісії

  1. Словникова комісія здійснює моніторинг словниково-довідникової бази, узагальнює досвід лексикографічної діяльності, розробляє рекомендації щодо її удосконалення.

  2. Планові та оперативні заходи Словникової комісії організовує та проводить МОН України спільно з Інститутом.

  3. Виклик для участі в роботі Словникової комісії оформляється листом Інституту.

  4. Відрядження членів на засідання Словникової комісії здійснюється за рахунок коштів організації чи установи, де вони працюють.

  Директор департаменту дошкільної та загальної середньої освіти

  О. В. Єресько

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: