Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, Міністерство фінансів УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 06.03.2013  № 374 ( z1111-13 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 липня 2013 р. за № 1112/23644

ПОРЯДОК контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ( 877-16 ), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ), «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»( 637/97-ВР ), постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698( 1698-2000-п ) «Про затвердження переліку органів ліцензування» та від 16 жовтня 2008 року № 909( 909-2008-п ) «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які отримали в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі — ліцензіати).

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі — Ліцензійні умови) здійснює Державна пробірна служба України (далі — Пробірна служба України) як орган ліцензування.

1.4. Цей Порядок встановлює:

 • процедуру організації та проведення перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов;
 • повноваження осіб, які здійснюють перевірки;
 • права й обов’язки ліцензіатів;
 • порядок оформлення результатів перевірки;
 • порядок контролю за виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензіатами Ліцензійних умов;
 • порядок прийняття рішення про анулювання ліцензії.
 • ІІ. Організація перевірок

  2.1. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

  2.2. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться відповідно до річних планів перевірок, які затверджуються Пробірною службою України до 1 грудня року, що передує плановому.

  Періодичність здійснення планових заходів визначається відповідно до вимог Критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, пов'язаної з виробництвом таких металів і каміння ( 909-2008-п ), виготовленням виробів з них, збиранням та первинною обробкою їх відходів і брухту, торгівлею такими металами і камінням у сирому і обробленому вигляді та виробами з них, і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 909 «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

  2.3. Позапланові перевірки здійснюються Пробірною службою України за наявності підстав, визначених Законами України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ( 877-16 ) та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ), а саме:

  подання ліцензіатом письмової заяви до Пробірної служби України про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

  виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих ліцензіатом;

  перевірка виконання ліцензіатом розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, виданих за результатами проведення планових заходів Пробірною службою України;

  звернення фізичних та юридичних осіб (письмові повідомлення, заяви, скарги, звернення, листи тощо) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

  неподання у встановлений термін ліцензіатом документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

  настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

  Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для їх здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

  2.4. Перевірки проводяться за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата.

  2.5. Для проведення перевірки Пробірна служба України видає наказ про створення комісії, у якому вказуються ліцензіат, щодо якого буде здійснюватись захід, і предмет перевірки, та встановлюються строки проведення перевірки.

  На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписується Головою або заступником Голови Пробірної служби України і засвідчується печаткою Пробірної служби України.

  Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки (додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

  2.6. Пробірна служба України здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення цього заходу.

  Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) надсилається ліцензіату рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів Пробірної служби України або вручається особисто під розписку.

  Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

  Ліцензіату надається копія звернення у письмовій формі про порушення Ліцензійних умов, яке стало підставою для проведення позапланової перевірки.

  2.7. Строк здійснення планової перевірки становить не більше п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — п’яти робочих днів.

  Строк здійснення позапланової перевірки становить не більше десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — двох робочих днів.

  Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

  2.8. Перевірки можуть проводитись із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за їх згодою.

  ІІІ. Права та обов’язки комісії під час проведення перевірки дотримання Ліцензійних умов

  3.1. Голова та члени комісії під час проведення перевірки дотримання Ліцензійних умов мають право:

  ознайомлюватись із необхідними для проведення перевірки документами (обліково-звітними, розпорядчими, статистичними та іншими);

  доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

 • отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;
 • одержувати від ліцензіатів письмові пояснення, довідки, відомості, документальні матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

  складати акти перевірки; акти, які відповідно до вимог законодавства є підставою для анулювання ліцензії; акти, які фіксують факти, пов’язані з організаційними питаннями стосовно проведення перевірки чи неможливості її проведення.

  3.2. Голова та члени комісії під час проведення перевірки дотримання Ліцензійних умов зобов’язані:

 • керуватись у своїй роботі нормами законодавства;
 • повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;
 • на будь-якій стадії перевірки приймати від ліцензіата заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в акті перевірки;

  забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки;

 • ознайомлювати ліцензіата з результатами перевірки;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені частиною другою статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»( 877-16 ).

  ІV. Права та обов’язки ліцензіатів

  4.1. Ліцензіат має право:

  вимагати від комісії додержання вимог законодавства під час проведення перевірки дотримання Ліцензійних умов;

  перевіряти наявність у голови та членів комісії службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

  не допускати комісію до проведення перевірки у разі неодержання повідомлення про проведення планової перевірки, а також у випадках, якщо перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом, або якщо голова або член комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»( 877-16 );

  бути присутнім під час здійснення перевірки або забезпечити присутність свого уповноваженого представника;

 • вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;
 • ознайомлюватися з актом(ами), складеним(и) за результатом перевірки, в день його (їх) складання та одержувати примірник акта перевірки та розпорядження Пробірної служби України про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

 • підписувати акт перевірки із зауваженнями або відмовитися від підписання акта перевірки;
 • надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;
 • подавати до терміну, визначеного у розпорядженні, особисто або через уповноваженого представника до Пробірної служби України письмове повідомлення про його виконання, яке повинно бути підтверджено документально та мати відповідні додатки;

 • оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії та її членів.
 • 4.2. Ліцензіат зобов’язаний:

  забезпечити за умови дотримання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ( 877-16 ), доступ комісії для здійснення заходів державного контролю на територію ліцензіата;

  надавати необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що виникають під час перевірки;

 • виконувати вимоги Пробірної служби України щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • одержувати примірник акта Пробірної служби України за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

  V. Порядок проведення перевірки

  5.1. Перед початком здійснення перевірки посадові особи Пробірної служби України зобов’язані:

  пред’явити керівнику ліцензіата або уповноваженій особі ліцензіата посвідчення на проведення перевірки та документ, що засвідчує посадову особу Пробірної служби України;

  надати копію посвідчення на проведення перевірки та ознайомити керівника ліцензіата або уповноважену особу ліцензіата з планом перевірки;

 • зробити відповідний запис у журналі реєстрації перевірок (за його наявності).
 • 5.2. У разі відмови ліцензіата в проведенні перевірки комісією складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки (додаток 4) у двох примірниках.

  В акті про відмову ліцензіата в проведенні перевірки вказуються факти та додаються відповідні зауваження (пояснення) керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата.

  Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважаються:

  відсутність керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата у час, визначений Пробірною службою України для проведення перевірки;

  відмова керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов;

  безпідставна відмова керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата в доступі комісії з перевірки на територію ліцензіата для з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою.

  Відомості, включені до акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки, повинні бути підтверджені документально, а відповідні документи є невід’ємною частиною акта.

  Один примірник акта вручається керівнику ліцензіата або уповноваженій особі ліцензіата або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення за адресою місцезнаходження ліцензіата, зазначеною в ліцензії, другий зберігається в Пробірній службі України.

  5.3. Під час проведення планової перевірки комісія зобов’язана перевірити:

 • додержання вимог Ліцензійних умов;
 • можливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов;
 • відповідність документів, на підставі яких ліцензіат здійснює свою діяльність, вимогам чинного законодавства;

  додержання вимог внутрішньої інструкції про порядок одержання, використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

  відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

 • достовірність відомостей у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії;
 • своєчасність повідомлення Пробірної служби України про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

  виконання та своєчасність виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов (у разі якщо такі розпорядження видавались);

  ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в місцях їх зберігання, використання, експлуатації, транспортування;

  дотримання порядку складання і подання звітності за встановленими формами про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

  VІ. Порядок оформлення результатів перевірки

  6.1. За результатами перевірки комісія складає та підписує акт планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1112-13 ) (додаток 5) (далі — акт перевірки) у двох примірниках.

  Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата або уповноваженій особі ліцензіата, який перевірявся, другий зберігається в Пробірній службі України.

  6.2. Керівник ліцензіата або уповноважена особа ліцензіата засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, що засвідчується печаткою (за наявності), та дату.

  6.3. Ліцензіат має право протягом двох робочих днів після складання акта перевірки надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки. Вони є невід’ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед його підписом робиться запис «Із зауваженнями».

  6.4. У разі відмови керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії в акті перевірки робить запис про те, що ліцензіат від підписання відмовився.

  6.5. Порушення, виявлені під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні структурні одиниці нормативно-правових актів.

  Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

  6.6. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 6) складається Пробірною службою України після розгляду акта перевірки та пояснень, зауважень або заперечень ліцензіата у двох примірниках: один примірник не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня складання акта надсилається рекомендованим листом ліцензіату для виконання, а на копії розпорядчого документа, яка залишається в Пробірній службі України, проставляються відповідний вихідний номер і дата надіслання.

  6.7. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов протягом п’яти робочих днів з дня складання акта перевірки та до надання розпорядчого документа щодо усунення порушень і надання Пробірній службі України документів, які це підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

  Ліцензіат, який одержав від Пробірної служби України розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний подати Пробірній службі України інформацію про усунення цих порушень.

  Якщо ліцензіат надав Пробірній службі України інформацію про усунення порушень Ліцензійних умов і документи, які це підтверджують, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не проводиться.

  6.8. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення порушень до Пробірної служби України протягом строку, зазначеного в розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов, проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження.

  Позапланова перевірка виконання розпорядження проводиться після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом якого ліцензіат зобов’язаний усунути порушення та подати до Пробірної служби України відповідну інформацію.

  6.9. Повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ним для одержання ліцензії; встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій особі для провадження господарської діяльності; невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов; відмова ліцензіата в проведенні перевірки Пробірною службою України оформлюються актом, форма якого наведена в додатку 7 до цього Порядку.

  6.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки виконання розпорядження.

  6.11. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

  Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, зокрема, вважаються:

 • відсутність приміщень для здійснення господарської діяльності;
 • відсутність матеріально-технічної бази.
 • 6.12. Якщо під час перевірки виявлено підстави для анулювання ліцензії, Пробірна служба України в день складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов складає відповідний акт у двох примірниках.

  Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку, та керівником ліцензіата або уповноваженою особою ліцензіата.

  Один примірник акта перевірки надається ліцензіату, який перевірявся, другий зберігається в Пробірній службі.

  VІI. Рішення про анулювання ліцензії

  7.1. Підставами для анулювання ліцензії відповідно до статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»( 1775-14 ) є:

 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 • акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);

 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця;
 • акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;

  акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

 • акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
 • акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов;
 • акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки Пробірною службою України.
 • Один примірник акта вручається керівнику ліцензіата або уповноваженій особі ліцензіата, а другий зберігається в Пробірній службі України.

  7.2. Пробірна служба України приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

  7.3. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, акта про виявлення факту передачі ліцензії іншій особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється Пробірною службою України з обов’язковим запрошенням керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата.

  Пробірна служба України обов’язково повідомляє ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії. Відповідне повідомлення надсилається ліцензіату рекомендованим листом або вручається особисто під підпис.

  7.4. У разі неявки керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

  7.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

  акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

 • попереднього акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;
 • розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
 • розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалася відповідна перевірка.
 • 7.6. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру Пробірної служби України не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

  7.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дати його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті фізичної особи — підприємця, які набирають чинності з дати їх прийняття.

  7.8. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Пробірною службою України про анулювання попередньої ліцензії.

  VІІІ. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

  8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття Пробірною службою України рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення зупиняється до прийняття ним відповідного рішення.

  8.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених Пробірною службою України як органом ліцензування.

  8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

  Директор Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності

  В. П. Клепчуков

  Додаток 1 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  ПОСВІДЧЕННЯ ( z1112-13 BF166.doc ) про проведення перевірки ліцензіата

  Додаток 2 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  ЖУРНАЛ обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

  № з/п

  Номер посвідчення та дата його видачі

  Ліцензіат

  Склад комісії

  Строк проведення перевірки

  Реєстраційний номер наказу та дата наказу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Додаток 3 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z1112-13 BF167.doc ) про проведення планової перевірки

  Додаток 4 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  АКТ ( z1112-13 BF168.doc ) про відмову ліцензіата в проведенні перевірки

  Додаток 5 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  АКТ ( z1112-13 BF169.doc ) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

  Додаток 6 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ( z1112-13 BF170.doc ) про усунення порушень Ліцензійних умов

  Додаток 7 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

  АКТ ( z1112-13 BF171.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: