Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, Міністерство екології та природних ресурсів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 11.03.2013  № 96
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 р. за № 500/23032

  Про затвердження Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

  Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України( 452/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, та з метою забезпечення практичного застосування пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами( 615-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування, що додається.

  2. Державній службі геології та надр України (Дудінов В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби геології та надр України Дудінова В. О.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  В. о. Міністра

  Д. Д. Мормуль

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 11.03.2013  № 96

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 р. за № 500/23032

  ПОЛОЖЕННЯ про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

  1. Це Положення регулює процедуру проведення моніторингу та наукового супроводження виконання надрокористувачем особливих умов користування надрами, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами та угодою про умови користування надрами (далі — моніторинг та наукове супроводження), з метою надання надрокористувачам наукових консультацій та фахових рекомендацій з питань ефективного та раціонального використання надр.

  2. Проведення моніторингу та наукового супроводження здійснюють спеціалізовані державні геологічні підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держгеонадр України, в установленому законодавством порядку, які визначаються Держгеонадрами України на конкурсних засадах, ураховуючи їх статутні завдання та спеціалізацію (далі — спеціалізовані підприємства).

  Перелік спеціалізованих підприємств розміщується на офіційному веб-сайті Держгеонадр України.

  3. Моніторинг та наукове супроводження здійснюються відповідно до Кодексу України про надра( 132/94-ВР ), Гірничого закону України( 1127-14 ), Законів України «Про нафту і газ»( 2665-14 ), «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року»( 3268-17 ), «Про державну геологічну службу України»( 1216-14 ), «Про наукову і науково-технічну діяльність»( 1977-12 ), «Про охорону навколишнього природного середовища»( 1264-12 ), абзацу третього пункту 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами( 615-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, Положення( 452/2011 ) про Міністерство екології та природних ресурсів України( 452/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, Положення про Державну службу геології та надр України( 391/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 391, а також інших нормативно-правових актів, які врегульовують питання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт, дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ у процесі видобування різних видів корисних копалин.

  4. Моніторинг та наукове супроводження — це системне регулярне спостереження за об’єктом надрокористування і виконанням особливих умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами (далі — дозвіл), та його невід'ємною частиною — угодою про умови користування надрами (далі — угода); оцінка стану, моделювання та прогнозування змін геологічного середовища; консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт, передбачених програмою робіт на ділянці надр (далі — програма робіт), яка є додатком до угоди; розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації цих етапів, стадій та видів робіт; надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог нормативно-правових актів, загальнодержавних та галузевих нормативних документів.

  Моніторинг та наукове супроводження є складовими частинами особливих умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою.

  Основними принципами моніторингу та наукового супроводження є дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, об’єктивність, науково-методична обґрунтованість, компетентність та достовірність.

  5. Об’єктом моніторингу та наукового супроводження є ділянка надр, що надається у користування та визначена у дозволі, угоді, програмі робіт, а також зміни геологічного середовища в зоні очікуваного впливу робіт з користування надрами.

  6. Моніторинг та наукове супроводження здійснюються спеціалізованими підприємствами за програмою моніторингу та наукового супроводження, яка складається на кожний об’єкт надрокористування відповідно до дозволу, угоди, програми робіт.

  7. Моніторинг та наукове супроводження, що проводяться на об’єктах надрокористування, інформація про які становить державну таємницю, проводяться з урахуванням відповідних нормативно-правових актів.

  8. Замовником моніторингу та наукового супроводження виступає надрокористувач, що використовує надра протягом часу, в межах ділянки надр та на умовах, передбачених у дозволі.

  9. Моніторинг та наукове супроводження проводяться на підставі договору між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством, укладеного відповідно до вимог законодавства на строк дії дозволу.

  У договорі з проведення моніторингу та наукового супроводження визначаються умови й порядок проведення моніторингу та наукового супроводження, оплата виконаних робіт, склад та вартість робіт, порядок взаєморозрахунків, відповідальність сторін, звітність, інші умови відповідно до специфіки об'єкта та виду користування надрами.

  10. За зверненням надрокористувача для проведення моніторингу та наукового супроводження Держгеонадрами України можуть бути рекомендовані спеціалізовані підприємства залежно від виду користування надрами, корисної копалини, завантаженості, територіального розташування.

 • 11. Спеціалізоване підприємство відповідно до укладеного з надрокористувачем договору здійснює:
 • вивчення матеріалів об’єкта надрокористування: дозволу, угоди, характеристики ділянки надр, програми робіт, технічного завдання на складання геологічних проектів, послідовності проведення робіт для досягнення мети користування надрами, відповідності мети виду користування надрами та виду основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин, техніки та технології проведення робіт (в першу чергу геологорозвідувальних), відповідності робіт вимогам нормативних документів тощо;

 • розроблення програми моніторингу та наукового супроводження надрокористування;
 • аналіз результатів геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, дослідних робіт і надання рекомендації щодо методики їх проведення;

  надання пропозицій щодо зміни послідовності і технології проведення робіт, якщо ті, що застосовуються, не забезпечують виконання особливих умов користування надрами, визначених дозволом;

  використання результатів моніторингу для підготовки висновків і пропозицій щодо оптимізації проведення всіх етапів, визначених програмою робіт, своєчасної розробки технічних (технологічних) рішень щодо запобігання несприятливому впливу робіт з користування надрами на навколишнє природне середовище.

  12. У разі виникнення потреби у внесенні змін та уточнень до програми робіт замовника спеціалізовані підприємства аналізують пропозиції надрокористувача, а також інформацію, отриману за результатами проведення моніторингу та наукового супроводження, готують відповідні рекомендації з обґрунтуваннями необхідності внесення змін до програми робіт на ділянці надр, про що повідомляють Держгеонадра України.

  13. При виявленні порушень методики або технології робіт спеціалізоване підприємство складає відповідні рекомендації щодо їх усунення у найкоротший строк та надає їх надрокористувачеві.

  При відмові надрокористувача виконувати зазначені рекомендації спеціалізоване підприємство направляє їх до Держгеонадр України.

 • 14. Спеціалізовані підприємства до десятого числа щомісяця надсилають Держгеонадрам України:
 • інформацію про отримані заявки на проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування ( z0500-13 ) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

  інформацію про стан виконання зобов’язань за укладеними договорами з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

  Отримана Держгеонадрами України інформація узагальнюється та аналізується постійно діючим дорадчим органом з питань моніторингу та наукового супроводження надрокористування, утвореним Держгеонадрами України.

  15. За результатами моніторингу та наукового супроводження спеціалізоване підприємство подає до Держгеонадр України щорічний звіт в електронному вигляді та на паперових носіях, в якому відображаються:

  повнота та якість виконаних етапів робіт з користування надрами, дотримання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;

  очікувані та фактичні зміни геологічного середовища під впливом проведених робіт з користування надрами;

 • дотримання строків виконання етапів робіт з користування надрами, передбачених програмою робіт;
 • виявлені недоліки та рекомендації щодо їх усунення, а також додаткові заходи та роботи, необхідність у яких виникла у процесі реалізації програми робіт.

  16. За місяць до закінчення договору між надрокористувачем та спеціалізованим підприємством про проведення моніторингу та наукового супроводження спеціалізованим підприємством складається заключний звіт, який повинен містити дані для формування об’єктивних та достовірних висновків про результати моніторингу та наукового супроводження, а саме:

 • загальні відомості про об’єкт та замовника моніторингу наукового супроводження;
 • відомості про спеціалізоване підприємство;
 • перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких проводились моніторинг та наукове супроводження;

 • перелік та зміст виконаних спеціалізованим підприємством робіт;
 • рекомендації щодо організації виконання програми робіт відповідно до норм законодавства;
 • умови проведення робіт з користування надрами, їх методику, отримані результати;
 • висновки про стан ділянки надр, очікувані та фактичні зміни під впливом проведених робіт з користування надрами;

  пропозиції щодо забезпечення ефективного та раціонального використання ділянки надр, запобігання шкідливому впливу робіт на навколишнє природне середовище.

  Директор Юридичного департаменту

  О. А. Мурзановська

  Додаток 1 до Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

  ІНФОРМАЦІЯ про отримані заявки на проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

  __________________________________________________________за ___________ 20__ р.                                 (найменування спеціалізованого підприємства)

  № з/п

  Найменування/П.І. Б. надрокористувача

  Номер та дата видачі спеціального дозволу на користування надрами

  Дата подачі заявки

  Прийняте спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами та організаціями рішення

  1

  2

  3

  4

  5

  Керівник

  ____________ (підпис)

  ___________ (П.І. Б.)

  М. П.

  Додаток 2 до Положення про проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

  ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання зобов’язань за укладеними договорами з проведення моніторингу та наукового супроводження надрокористування

  __________________________________________________________за ___________ 20__ р.                                          (найменування спеціалізованого підприємства)

  № з/п

  Найменування/ П.І. Б. надрокористувача

  Номер та дата видачі спеціального дозволу на користування надрами

  Дата укладення договору

  Дата закінчення дії договору

  Вартість виконання робіт

  Стан виконання сторонами договору зобов’язань

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Керівник

  ____________ (підпис)

  ___________ (П.І. Б.)

  М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: