Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, Державна служба статистики УкраїниДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 30.10.2013  № 333
 • Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

  Відповідно до частин першої та другої статті 8, статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику"( 2614-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів Держстату України у відповідність із вимогами чинного законодавства, забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності ( v0333832-13 ) (далі — Методологічні положення), що додаються.

  2. Департаменту статистики послуг (Калачова І. В.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

  3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

  Голова

  О. Г. Осауленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби статистики України 30.10.2013  № 333

  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ з організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

  I. Загальні положення

  З метою забезпечення охорони прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням в Україні запроваджене та реалізується законодавство щодо адміністративних правопорушень.

  Серед характерних особливостей відповідальності за адміністративні правопорушення можна виділити такі:

  - адміністративна відповідальність накладається за правопорушення, які не являють собою великої суспільної небезпеки. Внаслідок цього такі протиправні діяння визнаються адміністративним правопорушенням (проступком);

  - відповідальність в адміністративному праві завжди настає внаслідок протиправної дії (бездіяльності) юридичної або фізичної особи, є наслідком винного антигромадського діяння. У цих правовідносинах завжди беруть участь суб’єкти публічно-правової сфери — органи виконавчої влади і наділені її повноваженнями посадові особи. Всі види правової відповідальності накладаються органами (посадовими особами) держави;

  - адміністративна відповідальність є засобом охорони встановленого державою правопорядку, вона нормативно визначена і полягає у застосуванні санкцій правових норм;

  - адміністративна відповідальність пов’язана з примусом, із негативними для правопорушника наслідками (морального або матеріального характеру), яких він може зазнати. Вона реалізується у відповідних процесуальних формах. Відповідальність супроводжується державним і громадським осудом правопорушника та вчиненого ним діяння.

  Перелічені особливості покладено в основу методології державного статистичного спостереження щодо застосування національного законодавства про адміністративні правопорушення. Вони враховані при визначенні звітних одиниць (респондентів), видів правопорушень, адміністративних санкцій, що застосовуються до правопорушників тощо та фактично відповідають структурі Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  Ураховуючи те, що адміністративні правопорушення відносяться до категорії антисуспільних проявів, статистика адміністративних правопорушень є складовою системи національної правової статистики та забезпечує потреби політичного аналізу законодавства та оцінки матеріальних наслідків від адміністративних правопорушень у країні.

  II. Інструменти

  Класифікації та довідники. В процесі виробництва та поширення результатів державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, використовуються такі класифікації.

  Для визначення та групування органів державного управління, які в межах визначеної законом категорії уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення за типом та як одиниць статистичного спостереження, використовується Класифікація організаційно-правових форм господарюванн( v0097609-04 )я( v0097609-04 ) (КОПФГ). На основі визначення організаційно-правової форми господарювання здійснюється облік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у Реєстрі статистичних одиниць (РСО).

  Для групування даних, які отримуються в рамках державного статистичного спостереження за територіальною ознакою, використовується Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

  Реєстри. Для формування сукупностей звітних одиниць для організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, використовуються записи РСО. Формування сукупностей одиниць здійснюється на рівні Державної служби статистики України за встановленими критеріями для відбору.

  III. Основні визначення та поняття

  Основні визначення й поняття, які використовуються відносно державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, уживаються в такому значенні:

  Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

  Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

  Адміністративній відповідальності властиві ряд специфічних рис, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності:

  а) у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, підставою відповідальності може бути не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й порушення інших галузей права. Такі заходи можуть застосовуватися при звільненні від кримінальної відповідальності, тобто за діяння, що містять ознаки злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки;

  б) адміністративна відповідальність виявляється в накладенні на порушників певних видів адміністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від інших заходів стягнення та впливу, які застосовуються в різних галузях права. Ці види адміністративних стягнень передбачені ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) та іншими законодавчими актами України;

  в) адміністративні стягнення накладаються державними органами та їх посадовими особами, яким таке право надане законом. Їх перелік закріплений у розділі III КУпАП України( 80732-10 ). Суб’єктами адміністративної юрисдикції є також районні (місцеві) суди (судді). Притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративні проступки є обов’язком державних органів;

  г) законодавством закріплено особливий, спрощений порядок притягнення до адміністративної відповідальності, що створює умови для його оперативності та економічності при використанні. Одночасно цей порядок містить необхідні гарантії законності, а також здіснення права на захист;

  д) однією з важливих ознак, які характеризують адміністративну відповідальність, є те, що між правопорушником та органом (посадовою особою), який накладає стягнення, відсутні службові відносини. Застосування адміністративного стягнення не тягне за собою судимості і звільнення з роботи;

  е) адміністративна відповідальність врегульована нормами адміністративного права, в яких наводиться повний перелік адміністративних проступків, стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати;

  ж) правом на встановлення адміністративної відповідальності наділено певне коло суб’єктів: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, місцеві ради та їх виконавчі комітети з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями та епізоотіями. Необхідно зазначити, що відповідно до ст. 92 Конституції України( 254к/96-ВР ) виключно законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями, та відповідальність за них.

  Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

  Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

  Постанова у справі — результат розгляду справи про адміністративне правопорушення уповноваженим органом (посадовою особою).

  По справі про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

 • про накладення адміністративного стягнення;
 • про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24( 80731-10 )-1 ( 80731-10 )КУпАП( 80731-10 );

 • про закриття справи.
 • Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

  1) попередження;

  2) штраф;

  3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

  4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

 • грошей, одержаних унаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
 • 5) позбавлення спеціального права, наданого цьому громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

 • 5-1) громадські роботи;
 • 6) виправні роботи;

  7) адміністративний арешт.

  Законами України може бути встановлено й інші, крім вищезазначених, види адміністративних стягнень.

  Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.

  Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірах, установлених КУпАП( 80731-10 ) та іншими законами України.

  Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і подальшій реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета.

  Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами України.

  Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, здійснюється у напрямах: позбавлення наданого громадянинові права полювання та позбавлення наданого громадянинові права керування транспортними засобами.

  Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

  Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в дохід держави.

  Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п'ятнадцяти діб.

  IV. Організація та проведення державного статистичного спостереження

  4.1. Мета, основні характеристики, інструментарій та система показників державного статистичного спостереження

  З метою інформаційного забезпечення моніторингу оцінки виконання норм адміністративного законодавства, яке регулюються КУпАП ( 80731-10 ), Митним кодексом України( 4495-17 ), іншими законами, що регулюють питання адміністративної відповідальності запроваджено державне статистичне спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності.

  Метою проведення державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, є отримання статистичної інформації щодо кількості постанов (рішень) щодо порушення вимог адміністративного законодавства та кількості осіб, відносно яких винесено постанови (рішення).

  Основні принципи організації державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, базуються на нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ), Митного кодексу України( 4495-17 ) в частині питань щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

  Державне статистичне спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, має такі основні характеристики:

  Вид державного статистичного спостереження:

 • за ступенем охоплення одиниць: суцільне;
 • за часом реєстрації даних: поточне.
 • Організаційна форма державного статистичного спостереження:

 • статистична звітність.
 • Спосіб державного статистичного спостереження:

 • документальний облік.
 • Одиниця державного статистичного спостереження:

 • підприємство.
 • Респондент державного статистичного спостереження:

 • юридична особа.
 • Органи, які здійснюють проведення державного статистичного спостереження:

 • центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, територіальні органи державної статистики.
 • Місце проведення державного статистичного спостереження:

  Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь.

  Інструментарієм для державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, є форма № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"( va354202-09 ) та роз’яснення (інструкція) щодо її заповнення.

  Інструментарій затверджено та розміщено на веб-сайті Державної служби статистики України. Терміни проведення державного статистичного спостереження визначаються щорічним планом державних статистичних спостережень, що затверджується нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України.

  Метаописи відповідного державного статистичного спостереження для користувачів даних також розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

  Система показників державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, складається з таких основних показників:

  - кількість справ про адміністративні правопорушення за рухом та статтями КУпАП( 80731-10 );

  - кількість осіб, щодо яких розглянуто справи, за результатами розгляду справ та статтями КУпАП( 80731-10 );

  - кількість осіб, на яких накладено адміністративні стягнення, за видами стягнень та статтями КУпАП( 80731-10 );

  - сума накладеного штрафу за його видами та статтями КУпАП ( 80731-10 );

  - розмір заподіяної майнової шкоди за її видами та статтями КУпАП( 80731-10 );

  - кількість не звернутих до виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у зв'язку із закінченням термінів щодо їх виконання;

  - кількість вилученої вогнепальної зброї, бойових припасів, наркотичних засобів, отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, цінностей.

  4.2. Загальна схема та організація робіт із формування сукупності

 • звітних одиниць державного статистичного спостереження
 • Формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, здійснюється на центральному рівні щорічно. Джерелом інформації для формування сукупності звітних одиниць є РСО.

  До генеральної сукупності одиниць уключають об’єкти державного статистичного спостереження, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки:

  № п/п

  Критерії формування генеральної сукупності

  Класифікації

  Ознака критеріїв формування

  1.

  Тип статистичної одиниці

  Довідник типів статистичних одиниць

 • підприємство
 • 2.

  Вид економічної діяльності

  КВЕД (2010)( vb457609-10 )

  Секція О (за виключенням класу 84.21) та клас 64.11

  3.

  Організаційно-правова форма господарювання

  КОПФГ ( v0097609-04 )

 • 410, 420, 425
 • 4.

  Розмір підприємства

  Довідник ознак розміру підприємств

 • незалежно від розміру
 • 5.

  Ознака економічної діяльності

  ґ

 • активне
 • Формування генеральних сукупностей звітних одиниць здійснюють відповідно до цих методологічних положень. За кожним об’єктом у вигляді таблиці відбирають такі ознаки:

  1) ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

  2) код КОАТУУ;

  3) код КВЕД( vb457609-10 );

  4) назва й адреса місцезнаходження.

  Державне статистичне спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, є суцільним, тому генеральна сукупність у повному обсязі складає список звітних одиниць цього спостереження.

  Сукупність звітних одиниць державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, не узгоджують із сукупностями за іншими формами державних статистичних спостережень.

  4.3. Процедури проведення, розробки та поширення результатів державного статистичного спостереження

  Під час отримання від респондента зазначеної форми державного статистичного спостереження органи державної статистики здійснюють попередню візуальну перевірку звіту, після чого вводять звіт до відповідного комплексу електронної обробки статистичної інформації, за допомогою якого проводять арифметичний і логічний аналіз як первинних, так і зведених даних, та передають опрацьовану інформацію на вищий рівень розробки.

  Результати державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, формують у таких обсягах та розрізах:

  - на регіональному рівні: зведена інформація по всіх показниках, уключених до форми звітності за главами та статтями КУпАП( 80731-10 ), по регіону в цілому й у розрізі районів, а також у розрізі органів державного управління, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

  - на державному рівні: зведена інформація по всіх показниках, уключених до форми звітності за главами та статтями КУпАП( 80731-10 ), по країні в цілому й у розрізі регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а також у розрізі органів державного управління, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

  За результатами розробки даних за формою державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, створюють архів та часові ряди даних з метою їх збереження.

  При поширенні даних користувачам здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

  Основними статистичними публікаціями, підготовленими за даними державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, є:

  експрес-випуск "Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності";

 • статистичний бюлетень "Адміністративні правопорушення в Україні";
 • статистичний збірник "Статистичний щорічник України".
 • На запити користувачів відповідну статистичну інформацію надають у паперовому вигляді, на електронних носіях, засобами зв’язку (у т. ч. розміщення на веб-сайті), шляхом безпосереднього виписування в порядку та умовах, визначених Держстатом України.

  4.4. Конфіденційність

  Політика у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації забезпечується шляхом захисту первинних даних, отриманих органами державної статистики від респондентів у ході проведення державного статистичного спостереження, а також статистичної інформації, на підставі якої можна визначити інформацію щодо конкретного респондента. Так, при поширенні статистичних даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних згідно із Законом України "Про державну статистику"( 2614-12 ).

  Список використаних джерел

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) від 07.12.1984 № 8073-Х (із змінами і доповненнями).

  2. Митний кодекс України( 4495-17 ) від 13.03.2012 № 4495-VI (із змінами і доповненнями).

  3. Закон України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) (зі змінами та доповненнями) від 17.09.1992 № 2614-XIІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/stat_u.html

  4. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств( v0481202-09 ), затверджене наказом Держкомстату від 16.12.2009 № 481 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/edrpoy/prso.htm

  5. Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики( z0408-11 ), затверджений наказом Держкомстату від 12.01.2011 № 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/doc/N_3.zip

  6. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи( z0397-13 ), затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.02.2013 № 140 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/publ_inf/npb/nakaz_140/poryadok.htm

  7. Політика Держкомстату у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації( v0326832-11 ), затверджена наказом Держкомстату від 30.11.2011 № 326 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2011/326/326.zip

  Додаток 1

  ЕТАПИ проведення державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

  Додаток 2

  ЗАГАЛЬНА СХЕМА проведення державного статистичного спостереження про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

  {Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: