Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.



Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...



Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 01.10.2013  № 2092
 • Щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів

  За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ПАТ «Національний депозитарій України» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) від 10.09.2013 вих. № 1337/09 (вх. № 7277-з від 11.09.2013) на реєстрацію Правил Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів( z0688-13 ), затвердженого рішенням Комісії від 16.04.2013 № 597, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2013 за № 688/23220, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Зареєструвати Правила Центрального депозитарію цінних паперів ( vr092863-13 ), поданих ПАТ «Національний депозитарій України».

  2. Надати Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" статус Центрального депозитарію.

  3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

 • опублікування цього рішення відповідно до законодавства;
 • оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
 • 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О. О.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 01.10.2013 р. № 51

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (протокол від 04.09.13 № 4) Голова Наглядової ради ____________ К.Є. Кривенко

  ЗАРЕЄСТРОВАНО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Рішення 01.10.2013 № 2092)

  ПРАВИЛА Центрального депозитарію цінних паперів

  Розділ І Загальні положення

  1. Застосування і предмет регулювання Правил

  Ці Правила визначають загальний порядок надання Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», який набуває статусу Центрального депозитарію цінних паперів (далі — Центральний депозитарій) послуг, пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведення ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами та регулюють відносини, що виникають в процесі провадження депозитарної діяльності між Центральним депозитарієм та його клієнтами — емітентами, депозитарними установами, Національним банком України, депозитаріями-кореспондентами, Розрахунковим центром, кліринговими установами та іншими особами відповідно до законодавства України.

  При провадженні депозитарної діяльності Центральний депозитарій керується законодавством про депозитарну систему України, в тому числі, але не обмежуючись, Цивільним кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України"( 5178-17 ), Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок"( 3480-15 ), Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"( 249-15 ), іншими законами України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) та Національного банку України, а також цими Правилами, Регламентом провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів (далі — Регламент) та Положенням про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів (далі — Положення про СОІ).

  Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"( 5178-17 ).

  Центральний депозитарій провадить депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (далі — код цінних паперів).

  Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

  · депозитарний облік цінних паперів — облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;

  · обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;

  · обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;

  · зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону( 5178-17 ), на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;

  · здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;

  · ведення реєстру кодів цінних паперів

  Депозитарна діяльність Центрального депозитарію може поєднуватися з кліринговою діяльністю у випадках, встановлених Комісією.

  Центральний депозитарій при здійсненні депозитарної діяльності може надавати такі додаткові послуги:

  · зі створення, впровадження, та модернізації, підтримки інформаційно-телекомункаційних систем (далі — ІТС), в рамках яких здійснюється обслуговування рахунків у цінних паперах;

  · інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

  · виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

  · інші послуги, надання яких передбачено Законом України "Про депозитарну систему України"( 5178-17 ).

  Центральний депозитарій забезпечує постійний вільний доступ до Правил, Регламенту, Положення про СОІ шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

  Про зміни до Регламенту та Положення про СОІ Центральний депозитарій повідомляє клієнтів шляхом оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua в термін не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати набрання чинності цих змін. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ, повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

  Центральний депозитарій повідомляє Комісію про зміни до Регламенту та Положення про СОІ в термін не пізніше, як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати набрання чинності цих змін.

  Всі терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у законодавстві про депозитарну систему України.

  Під час здійснення своєї професійної діяльності та для взаємодії зі своїми клієнтами Центральний депозитарій використовує інформаційно-телекомунікаційну систему обробки інформації Центрального депозитарію (далі — СОІ).

  Організація системи обробки і захисту інформації депозитарного обліку, перелік, опис та порядок використання програмного забезпечення, яке Центральним депозитарієм використовується у правовідносинах, що виникають під час провадження ним професійної діяльності, а також вимоги до програмного та технічного обладнання суб’єктів цих правовідносин, встановлюються Положенням про СОІ.

  Терміни, що використовуються в цих Правилах та стосуються взаємодії Центрального депозитарію з клієнтами за допомогою компонентів СОІ, розуміються у значеннях, наведених у Положенні про СОІ.

  2. Порядок затвердження, внесення змін до Правил

  Правила, а також зміни до них затверджуються Наглядовою радою Центрального депозитарію та реєструються Комісією в порядку та строки, встановлені Комісією. Зміни до Правил набирають чинності через 10 (десять) днів з дня прийняття Комісією рішення про їх реєстрацію.

  У разі змін у законодавстві України, до приведення Правил у відповідність із законодавством, Правила застосовуються у частині, що не суперечить законодавству.

  Центральний депозитарій повідомляє клієнтів про реєстрацію Комісією Правил (змін до Правил) наступного дня з дня прийняття відповідного рішення Комісії шляхом розміщення цих Правил або змін до Правил на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Датою повідомлення вважається дата розміщення інформації на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Відповідальність за отримання цієї інформації покладається на клієнта. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

  3. Порядок встановлення та припинення правовідносин з Центральним депозитарієм

  Правовідносини Центрального депозитарію з емітентами, депозитарними установами, депозитаріями іноземних держав або міжнародними депозитарно-кліринговими організаціями та іншими особами при провадженні ним депозитарної діяльності виникають на підставі відповідних договорів та/або на підставі прямих норм законодавства України.

  При встановленні правовідносин Центральний депозитарій, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу проводить відповідно до законодавства заходи, спрямовані на недопущення використання Центрального депозитарію для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Порядок та умови проведення цих заходів встановлюються Правилами проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії.

  Правила проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії є документом з обмеженим доступом. Перелік інформації та документів, що подаються юридичними особами з метою встановлення правовідносини з Центральним депозитарієм, визначені цими Правилами та Регламентом.

  Після набуття статусу клієнта, клієнт повинен регулярно оновлювати інформацію щодо ідентифікації юридичної особи згідно вимог цих Правил та Регламенту. Клієнт зобов’язаний надати документи щодо ідентифікації юридичної особи згідно вимог цих Правил та Регламенту на першу вимогу Центрального депозитарію.

  Якщо клієнтом не надано інформацію щодо ідентифікації на вимогу Центрального депозитарію, Центральний депозитарій має право призупинити проведення депозитарних операцій за розпорядженнями клієнта.

  З метою проведення ідентифікації та вивчення клієнта Центральний депозитарій з'ясовує мету та характер майбутніх ділових відносин з клієнтами відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, Правил проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії та Регламенту.

  Центральний депозитарій має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання Центральним депозитарієм вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

  Центральний депозитарій відмовляє у встановленні ділових відносин (відкриття рахунку) або проведенні фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

  Ділові відносини вважаються встановленими після укладання договору та відкриття рахунку.

  В разі, якщо у клієнта відбулися будь-які зміни (в тому числі зміна розпорядника або інформація про нього), клієнт подає до Центрального депозитарію відповідні документи для внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах з урахуванням вимог цих Правил та Регламенту.

  Під час здійснення ідентифікації та вивчення Центральний депозитарій враховує переліки країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

  Відносно депозитаріїв іноземних держав або міжнародних депозитарно-клірингових організацій, з якими Центральний депозитарій встановлює кореспондентські відносини, Центральний депозитарій проводить ідентифікацію та вивчення клієнта відповідно до Правил проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії, цих Правил та Регламенту та додатково проводить наступні заходи:

  · збирання загальнодоступної інформації про установу-кореспондента для повного розуміння характеру її діяльності, фінансового стану і визначення її репутації, наявність заходів впливу з боку відповідного регулятора за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

  · встановлення та оцінювання достатності та ефективності заходів, які вживаються установою-кореспондентом для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

  · отримання дозволу Голови Правління НДУ на встановлення кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн;

  · документує відповідні обов'язки іноземної установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму згідно Правил проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії.

  Порядок класифікації клієнтів здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених Держфінмоніторингом України та Комісією. Оцінювання ризику клієнта в Центральному депозитарії здійснюється за критеріями, визначеними Правилами проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії. З метою управління ризиками, зафіксованими при встановленні правовідносин, Центральним депозитарієм здійснюються заходи з визначення, оцінки, моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх зменшення до прийнятного рівня. Порядок здійснення таких заходів визначено Правилами проведення фінансового моніторингу в Центральному депозитарії.

  Центральний депозитарій укладає наступні види договорів з клієнтами:

  · договір про обслуговування випусків цінних паперів;

  · депозитарний договір;

  ·  договір про кореспондентські відносини;

  · договір про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

  · договір про обслуговування клірингової установи.

  Між емітентом та Центральним депозитарієм укладається договір про обслуговування випусків цінних паперів, згідно з яким Центральний депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах емітенту та здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

  Договір може укладатися шляхом приєднання емітента до запропонованого Центральним депозитарієм договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України( 435-15 ) та Господарського кодексу України( 436-15 ).  В такому випадку договір про обслуговування випусків цінних паперів вважається укладеним з дня отримання Центральним депозитарієм від емітента заяви про приєднання до встановлених Центральним депозитарієм умов договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладається у формі приєднання. Внесення змін до договору, укладеного у формі приєднання, відбувається в тому ж порядку, що й його укладення.

  Договір про обслуговування випусків цінних паперів, укладений у формі приєднання, вважається припиненим з дня отримання Центральним депозитарієм від емітента заяви про припинення дії договору, але не раніше дня погашення всіх глобальних/тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, що обслуговуються за таким договором, та закриття рахунку емітента.

  Договір про обслуговування випусків цінних паперів складається також у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»( 851-15 ), «Про електронний цифровий підпис»( 852-15 ).

  Між депозитарною установою та Центральним депозитарієм укладається депозитарний договір або між Національним банком України та Центральним депозитарієм укладається депозитарний договір про відкриття рахунку, на підставі якого Центральний депозитарій відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ веде на рахунку у цінних паперах депозитарної установи або Національного банку України зберігання та облік цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса — відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.

  Депозитарний договір укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого їх печатками.

  Між депозитарієм-кореспондентом та Центральним депозитарієм укладається договір про кореспондентські відносини, за яким депозитарію-кореспонденту відкривається рахунок у цінних паперах , на якому в порядку, встановленому Комісією, обліковуються цінні папери, права за якими та права на які належать клієнтам (депонентам) депозитарію-кореспондента.

  Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках укладаються між такими особами і Центральним депозитарієм. Відповідно до зазначених договорів Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі — Розрахунковий центр) облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), цінних паперів, права на які та права за якими перейшли до клірингової установи або Розрахункового центру при виконанні кліринговою установою або Розрахунковим центром функцій центрального контрагента, цінних паперів, права на які та права за якими належать кліринговій установі або Розрахунковому центру, відповідно до встановленої законодавством компетенції.

  Договори, укладені Центральним депозитарієм з клієнтами до набуття ним статусу Центрального депозитарію, зберігають чинність до моменту їх переукладення відповідно до цих Правил та законодавства з урахуванням встановлених нормативно — правовим актом Комісії вимог щодо порядку та строків їх переукладання.

  4. Вимоги до клієнтів Центрального депозитарію

  Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, депозитарні установи, Національний банк України, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи, Розрахунковий центр.

  Для набуття статусу клієнта Центрального депозитарію юридична особа повинна укласти один з видів договорів зазначених у пункті 3 Розділу І Правил, надати документи для відкриття рахунку у цінних паперах та надати документи, необхiднi для проведення Центральним депозитарієм iдентифiкацiї такої особи, як клiєнта Центрального депозитарію вiдповiдно до вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму.

  Клієнти повинні дотримуватись вимог законодавства, цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ, якими встановлено порядок взаємодії клієнта і Центрального депозитарію.

  Депозитарна установа для взаємодії з Центральним депозитарієм в межах депозитарного договору зобов’язана використовувати програмне та технічне забезпечення, засоби електронного цифрового підпису та шифрування, які відповідають вимогам, зазначеним у Положенні про СОІ..

  Програмне та технічне забезпечення депозитарної установи, що використовується під час взаємодії з Центральним депозитарієм, повинно відповідати вимогам, зазначеним у Положенні про СОІ.

  Депозитарні установи повинні забезпечувати резервування програмного забезпечення та технічних засобів, а також здійснювати резервне збереження інформації, що обробляється в ІТС депозитарної установи. Резервне збереження інформації депозитарна установа виконує кожного операційного дня.

  У випадку виявлення факту несанкціонованого доступу або пошкодження інформації, що міститься в системі депозитарного обліку депозитарної установи, наслідком чого стала втрата або викривлення такої інформації, а також некоректна робота ППЗ СОІ, депозитарна установа повинна протягом того ж операційного дня або не пізніше початку наступного операційного дня здійснити такі дії:

  · повідомити Центральний депозитарій про такий факт;

  · здійснити звірку депозитарного балансу депозитарної установи зі станом її рахунку в цінних паперах, що відкритий у Центральному депозитарії;

  · вжити заходів щодо виправлення ситуації з вищенаведеного переліку, а також виявлення та усунення причин, що призвели до такої ситуації.

  Емітент для взаємодії з Центральним депозитарієм в межах договору про обслуговування випусків цінних паперів може використовувати відповідне ППЗ СОІ, за умови активації відповідної послуги. При цьому, обмін документами між Центральним депозитарієм та емітентом здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»( 851-15 ). У такому випадку, емітент зобов’язаний дотримуватись вимог, встановлених Положенням про СОІ, у тому числі і щодо використання засобів електронного цифрового підпису та шифрування..

  5. Повноваження контролю Центрального депозитарію

  Центральний депозитарій з метою забезпечення формування та функціонування системи депозитарного обліку здійснює такі повноваження контролю:

  1) встановлює форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами та іншими клієнтами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;

  2) вимагає дотримання депозитарними установами співвідношення між їх депозитарними активами та правами на цінні папери, зарахованими на рахунки у цінних паперах депонентів (депозитарного балансу);

  3) зупиняє проведення операцій депозитарною установою з цінними паперами певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;

  4) дає депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;

  5) періодично здійснює контроль відповідності ІТС клієнтів щодо провадження депозитарної діяльності та/або взаємодії з Центральним депозитарієм з метою встановлення їх відповідності вимогам цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

  Клієнт зобов’язаний надати документи щодо ідентифікації юридичної особи згідно вимог цих Правил та Регламенту на першу вимогу Центрального депозитарію у вказаний у вимозі строк.

  Якщо клієнтом не надано інформацію щодо ідентифікації на вимогу Центрального депозитарію, Центральний депозитарій має право призупинити проведення депозитарних операцій за розпорядженнями клієнта.

  Центральний депозитарій має право тимчасово припинити виконання розпоряджень клієнта, наданих засобами СОІ, у випадку виявлення порушення таким клієнтом вимог Положення про СОІ та Регламенту.

  Особливості взаємовідносин Національного банку України та Центрального депозитарію в частині забезпечення останнім контролю визначаються відповідним договором.

  6. Відповідальність Центрального депозитарію та конфіденційність інформації

  Центральний депозитарій провадить депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації системи депозитарного обліку. Інформація системи депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов договору та вимог законодавства. Клієнт має право додатково визначити особу, якій Центральний депозитарій має право надавати визначену клієнтом інформацію про нього.

  Центральний депозитарій розкриває інформацію системи депозитарного обліку, стосовно кількості цінних паперів певного випуску конкретного емітента на рахунку конкретного клієнта Центрального депозитарію станом на визначену дату, стосовно операцій з цінними паперами певного випуску конкретного емітента на рахунках клієнтів Центрального депозитарію за визначений період та стосовно переліку клієнтів Центрального депозитарію, на рахунках яких містилися цінні папери певного випуску конкретного емітента станом на визначену дату, в таких випадках:

  1) за рішенням суду;

  2) на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог встановлених законом.

  Є відкритою та може бути розповсюджена Центральним депозитарієм для загального користування така інформація:

  1) найменування клієнта;

  2) код за ЄДРПОУ клієнта;

  3) депозитарний код рахунку в цінних паперах клієнта;

  4) код цінних паперів та інша інформація про цінні папери випуску, крім інформації, поширення якої серед широкого кола прямо заборонено умовами розміщення таких цінних паперів.

  У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань перед клієнтом, а саме: за невиконання розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено законодавством, Правилами, Регламентом, Положенням про СОІ та/або відповідним договором; за порушення правил обліку при виконанні своїх зобов`язань, за відсутність записів або наявність невірних записів на рахунку у цінних паперах клієнта, Центральний депозитарій несе цивільно-правову відповідальність. Відшкодуванню підлягають реальні збитки, підтверджені документально.

  7. Телекомунікації (типи зв’язку) Центрального депозитарію

  Обмін інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтами здійснюється в електронному вигляді (за допомогою засобів СОІ), поштового зв’язку, телефонного зв’язку (у т. ч. факсимільного), фельд’єгерського зв'язку, доставки документів кур’єром або особисто уповноваженим представником клієнта.

  Центральний депозитарій приймає до опрацювання документи в електронному або паперовому вигляді, оформлені відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

  Розпорядження у формі електронного документу надаються клієнтами Центрального депозитарію виключно засобами СОІ та після підписання акту функціональної та технічної готовності клієнта до роботи в СОІ.

  У випадках, визначених договором, обмін інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтом може здійснюватися шляхом обміну електронними документами у формі S.W.I.F.T.-повідомлення.

  Використання засобів факсимільного зв’язку при обміні інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтами здійснюється виключно у випадках, передбачених Договором та/або Регламентом.

  При здійснені обміну інформацією між Центральним депозитарієм та клієнтом за допомогою поштового зв’язку може використовується адреса клієнта, яка безпосередньо вказана ним у анкеті рахунку як адреса для поштових відправлень. При цьому, документи вважаються надісланими Центральним депозитарієм, якщо вони направлені клієнту на таку адресу. У випадку, якщо така адреса не визначена клієнтом, Центральний депозитарій направляє всю кореспонденцію на адресу місцезнаходження клієнта.

  Центральний депозитарій може впроваджувати додаткові он-лайн сервіси для прискорення та оптимізації зв’язку та взаємодії між Центральним депозитарієм та клієнтом.

  8. Порядок оплати послуг Центрального депозитарію

  Оплата клієнтами послуг Центрального депозитарію здійснюється відповідно до затверджених Центральним депозитарієм тарифів на депозитарні послуги (переліку та вартості послуг), що діють на момент надання послуг клієнту.

  Тарифи (перелік та вартість послуг) Центрального депозитарію та зміни до них розміщується на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ, повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

  Оплата послуг здійснюється на підставі Актів про надання послуг або Рахунків-фактур, які Центральний депозитарій надсилає на адресу клієнта безпосередньо вказану ним у анкеті рахунку як адреса для поштових відправлень, а у випадку, якщо така адреса не визначена клієнтом, зазначені документи направляються на адресу місцезнаходження клієнта. Також, зазначені документи можуть надаватися клієнту у інший спосіб, встановлений за домовленістю сторін.

  Центральний депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок оплати, вартість послуг та порядок надання клієнту Рахунків-фактур або Актів про надання послуг, повідомивши про це клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до початку застосування таких змін. Клієнти Центрального депозитарію, що є учасниками СОІ, повідомляються про такі зміни шляхом їх безпосереднього повідомлення засобами СОІ з одночасним оприлюдненням таких змін на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. При цьому, зміна розміру вартості послуг Центрального депозитарію може відбуватись не частіше, ніж один раз на рік. У договорах з клієнтами обов’язково зазначається право Центрального депозитарію в односторонньому порядку змінити порядок оплати, вартість послуг.

  Порядок оплати послуг Центрального депозитарію встановлюється договором з урахуванням вимог цих Правил. Клієнт зобов’язаний дотримуватись вимог Центрального депозитарію щодо розміру та порядку оплати послуг Центрального депозитарію. У випадку порушення клієнтом умов оплати послуг, Центральний депозитарій застосовує до клієнта штрафні санкції у розмірі та порядку, визначених договором, та/або припиняє проведення будь-яких операцій за розпорядженнями клієнта.

  Клієнт зобов’язаний сплачувати вартість наданих Центральним депозитарієм послуг відповідно до тарифів та вимог законодавства.

  На підставі окремих угод Центральний депозитарій може надавати інші послуги, крім визначених Правилами, що не суперечать законодавству. Розмір та порядок оплати таких послуг встановлюється за взаємною згодою сторін.

  Розділ ІІ Спеціальні положення

  1. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

  1.1. Загальні засади здійснення депозитарного обліку Центральним депозитарієм та його клієнтами, які провадять депозитарну діяльність депозитарної установи

  Депозитарна діяльність Центрального депозитарію та депозитарна діяльність депозитарної установи, Розрахункового центру, клірингової установи — у разі провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи (далі — депозитарна установа), Національного банку України, здійснюється юридичними особами відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів України.

  Особливості обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах Національного банку України у Центральному депозитарії, функціонування цього рахунку та проведення операцій за ним встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.

  Центральний депозитарій та депозитарні установи обслуговують депозитарні операції на рахунках у цінних паперах шляхом виконання адміністративних, облікових та інформаційних операцій відповідно до вимог Положення про провадження депозитарної діяльності( z1084-13 ), затвердженого рішенням Комісії, з урахуванням вимог цих Правил, Регламенту та Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Адміністративні операції щодо відкриття рахунків у цінних паперах здійснюються:

 • депозитарними установами — для власників цінних паперів, а також для нотаріусів;
 • Центральним депозитарієм — для емітентів, депозитарних установ, Розрахункового центру, клірингових установ та іноземних депозитаріїв-кореспондентів, які після відкриття рахунку набувають статусу клієнтів Центрального депозитарію.

  Відкриття рахунку у цінних паперах здійснюється депозитарною установою та Центральним депозитарієм шляхом присвоєння депозитарного коду рахунку у цінних паперах згідно цих Правил та Стандарту (Правил) депозитарного обліку , що є частиною Регламенту.

  Депозитарний код рахунку у цінних паперах, що присвоюється депозитарною установою при відкритті рахунку у цінних паперах (далі — депозитарний код рахунку у цінних паперах депонента депозитарної установи) включає:

  · код депозитарної установи, як клієнта Центрального депозитарію, в якій обліковуються цінні папери/права на цінні папери;

  · код власника цінних паперів / нотаріуса, у разі  внесення цінних паперів на депозит нотаріуса.

  Код депозитарної установи (код міждепозитарного обліку, далі — код МДО) призначається депозитарній установі Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Центральним депозитарієм, при відкритті рахунку у цінних паперах депозитарній установі на підставі документів, наданих для відкриття рахунку у цінних паперах відповідно до законодавства, Правил та Регламенту.

  Код власника цінних паперів/ нотаріуса в структурі депозитарного коду рахунку у цінних паперах визначає належність цінних паперів окремим групам власників відповідно до Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Код власника цінних паперів у системі депозитарного обліку визначається відповідно до Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту, і забезпечує однозначну ідентифікацію певного власника цінних паперів, нотаріуса у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію і депозитарних установ.

  Порядок призначення коду власникам цінних паперів — нерезидентам установлюється Центральним депозитарієм і визначається пунктом 1.3. Розділу ІІ цих Правил.

  Депозитарні установи забезпечують облік належності власника до окремих груп професійних учасників (торговців цінними паперами, компаній з управління активами тощо) шляхом ведення відповідних довідників.

  Депозитарні установи забезпечують у системі депозитарного обліку чітку ідентифікацію власників цінних паперів за певним набором реквізитів, що встановлюється Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Депозитарний код рахунку у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію включає:

  · код Центрального депозитарію, в якому зберігаються та обліковуються цінні папери;

  · код клієнта Центрального депозитарію.

  Код Центрального депозитарію та код іноземного депозитарію-кореспондента, як клієнта Центрального депозитарію, (коди МДО) присвоюються Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Центральним депозитарієм.

  Код клієнта Центрального депозитарію присвоюється Центральним депозитарієм і додатково визначає належність клієнта Центрального депозитарію до певної категорії відповідно до Стандарту (Правил) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Центральний депозитарій та його клієнти, що провадять депозитарну діяльність депозитарної установи, здійснюють взаємопов’язаний депозитарний облік, що відповідає один одному. Кількість прав на цінні папери певного випуску на рахунках у цінних паперах депонентів депозитарної установи відповідає кількості цінних паперів цього випуску на рахунку цієї депозитарної установи в Центральному депозитарії.

  Депозитарний облік цінних паперів/прав на цінні папери здійснюється Центральним депозитарієм і депозитарними установами — клієнтами Центрального депозитарію з використанням синтетичних (балансових) та аналітичних рахунків депозитарного обліку, на яких відображається обіг цінних паперів, обслуговування корпоративних операцій емітента, набуття, припинення та перехід прав на цінні папери та обмеження таких прав.

  Кожна облікова операція відображається у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію та/або депозитарної установи подвійним обліковим записом — за дебетом одного балансового рахунку та за кредитом іншого балансового рахунку депозитарного обліку.

  За активними балансовими рахунками у дебеті фіксуються операції з цінними паперами, які приводять до збільшення залишку на рахунку, у кредиті відображаються операції з цінними паперами, що приводять до зменшення залишку на рахунку. За пасивними балансовими рахунками — в кредиті — збільшення, у дебеті — зменшення. Сальдо за активними балансовими рахунками дебетове. Сальдо за пасивними балансовими рахунками кредитове.

  За результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня Центральним депозитарієм та депозитарною установою складається баланс у межах балансових рахунків за кожним випуском цінних паперів: відповідність обсягу розміщених в Центральному депозитарії та депозитарних установах депозитарних активів до розподілу цінних паперів / прав на цінні папери, що становлять ці депозитарні активи, між клієнтами/депонентами Центрального депозитарію/депозитарної установи та консолідований баланс — баланс Центрального депозитарію та депозитарних установ в межах балансових рахунків, сумарний за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються у системі депозитарного обліку.

  Центральний депозитарій та його клієнти, що провадять депозитарну діяльність, застосовують єдиний план балансових рахунків депозитарного обліку, який встановлюється Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Балансові рахунки депозитарного обліку (далі — балансові рахунки) розподіляються на активні балансові рахунки депозитарного обліку (далі — активні балансові рахунки) і пасивні балансові рахунки депозитарного обліку (далі — пасивні балансові рахунки).

  Активні балансові рахунки застосовуються для:

  · обліку місцезнаходження (зберігання) цінних паперів;

  · обліку стану випуску цінних паперів.

  Пасивні балансові рахунки застосовуються для:

  · обліку цінних паперів/ прав на цінні папери на рахунках депонентів в депозитарних установах;

  · обліку цінних паперів на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів в Центральному депозитарії;

  · обліку режиму обтяження зобов’язаннями (обмеження обігу) цінних паперів/ прав на цінні папери;

  · відокремленого обліку прав на цінні папери, що належать депозитарній установі як юридичній особі, від обліку прав на цінні папери, що належать її депонентам, кредиторам — у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса;

  · обліку в Центральному депозитарії цінних паперів, що викуплені емітентом або тимчасово зараховані на рахунок емітента внаслідок проведення операції емітента щодо розміщених ним цінних паперів.

  Балансові рахунки ідентифікуються шестизначним номером, який включає:

  · розділ (перший символ);

  · підрозділ (другий символ);

  · група (третій символ);

  · підгрупа (четвертий, п’ятий та шостий символи).

  Класифікація активних та пасивних балансових рахунків за розділом, підрозділом, групою та підгрупою, опис балансових рахунків та план балансових рахунків депозитарного обліку встановлюється Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Наявність цінних паперів / прав на цінні папери відображається у системі депозитарного обліку шляхом відкриття та ведення активних аналітичних рахунків депозитарного обліку в розрізі коду установи, де зберігаються цінні папери, та пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку в розрізі депозитарного коду рахунку в цінних паперах клієнта Центрального депозитарію або депонента депозитарної установи.

  Депозитарний облік цінних паперів / прав на цінні папери на аналітичних рахунках депозитарного обліку здійснюється у кількісному виразі.

  Структура аналітичного рахунку депозитарного обліку в Центральному депозитарії або в депозитарній установі складається із сегментів.

  Перелік та зміст обов’язкових сегментів для активного аналітичного рахунку депозитарного обліку та пасивного аналітичного рахунку депозитарного обліку в Центральному депозитарії та в депозитарній установі встановлюються Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Центральний депозитарій та його клієнти, що провадять депозитарну діяльність, забезпечують групування аналітичних рахунків депозитарного обліку за їх обов’язковими сегментами, встановленими Стандартом (Правилами) депозитарного обліку, що є частиною Регламенту.

  Рахунком у цінних паперах депонента депозитарної установи є згрупована за кодом депонента сукупність пасивних аналітичних рахунків усіх випусків цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку депонента. Рахунком у цінних паперах клієнта Центрального депозитарію є згрупована за кодом клієнта Центрального депозитарію сукупність пасивних аналітичних рахунків усіх випусків цінних паперів, які обліковуються на рахунку клієнта.

  Центральний депозитарій та депозитарні установи забезпечують в будь-який момент часу групування пасивних аналітичних рахунків за депонентом (клієнтом) для надання цьому депоненту (клієнту) виписки / довідки з його рахунку у цінних паперах.

  Центральний депозитарій та його клієнти — депозитарні установи забезпечують в будь-який момент часу групування активних та пасивних аналітичних рахунків за кодом цінних паперів для формування депозитарного балансу.

  1.2. Порядок подання депозитарними установами інформації про призначені індивідуальні ідентифікаційні коди власникам цінних паперів — нерезидентам до Центрального депозитарію

  Інформація про призначені депозитарними установами індивідуальні ідентифікаційні коди власників цінних паперів — нерезидентів (далі — код нерезидента) подається до Центрального депозитарію у порядку, встановленому цими Правилами. Код нерезидента формується відповідно до вимог, встановлених Центральним депозитарієм. Перелік кодів нерезидентів, які призначені власникам цінних паперів — нерезидентам, оприлюднюється на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Депозитарні установи до надання Центральному депозитарію документів щодо призначення коду нерезидента, визначених цим пунктом зобов’язані перевірити наявність призначення/непризначення такого коду нерезиденту.

  Сутність:

  перевірка індивідуального ідентифікаційного коду власника цінних паперів — нерезидента (далі — код нерезидента) для ідентифікації певного нерезидента — юридичної або фізичної особи і забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

  Підстави для виконання:

  · інформація депозитарної установи про призначені коди нерезидентам, що надається в електронному та паперовому вигляді оформлена відповідно до вимог, встановлених Центральним депозитарієм;

  · копії документів, що підтверджують реєстрацію нерезидента (юридичної особи) у відповідній країні (витяг з торговельного, судового або банківського реєстру), мовою оригіналу та переклад цього документа українською мовою, засвідчений нотаріально, або копія анкети рахунку у цінних паперах для нерезидента (фізичної особи), засвідчена підписом керівника та печаткою депозитарної установи, або уповноваженою особою, що має право діяти на підставі довіреності.

  Порядок виконання:

  1) перевірка та реєстрація наданих документів;

  2) перевірка призначеного коду нерезидента;

  3) у разі збігу призначеного коду з кодом іншого нерезидента або наявності призначеного іншого коду цьому нерезиденту, надання депозитарній установі повідомлення про необхідність зміни призначеного нею коду;

  4) внесення інформації про призначені коди власників цінних паперів — нерезидентів до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів — нерезидентів та оприлюднення на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua.

  Термін виконання:

  Код власника цінних паперів — нерезидента перевіряється протягом двох робочих днів з дати отримання Центральним депозитарієм всіх необхідних документів.

  Звітні документи:

  Спосіб надання звітних документів узгоджується з депозитарною установою. Видача звітних документів представнику депозитарної установи здійснюється особі, що діє на підставі довіреності, якщо такою особою не є особа, що має право діяти без довіреності.

  У разі подання депозитарною установою неповного пакету документів Центральний депозитарій може відмовити у реєстрації інформації про призначений код нерезиденту.

  Депозитарна установа повинна своєчасно письмово повідомляти Центральний депозитарій про зміни, які відбулися в документах, що були надані для внесення до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів — нерезидентів, та надавати необхідні документи для внесення відповідних змін.

  Використання інформації з Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів — нерезидентів здійснюється відповідно до законодавства.

  1.3. Порядок здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів та інших фінансових інструментів

  Технологія призначення коду цінних паперів, коду класифікації фінансових інструментів, інших кодів, що можуть призначатись цінним паперам та іншим фінансовим інструментам відповідно до міжнародних стандартів, визначається Інструкцією про порядок ведення бази даних реєстру кодів цінних паперів та інших фінансових інструментів, що затверджується Центральним депозитарієм.

  Кодифікація здійснюєтьcя за умови наявності всієї інформації, яка необхідна для внесення до бази даних реєстру кодів цінних паперів та інших фінансових інструментів (далі — Реєстр кодів).

  Інформація, що необхідна для кодифікації, надходить до Центрального депозитарію згідно з вимогами Регламенту. Відповідальність за достовірність інформації несе заявник.

  Інформація, що необхідна для здійснення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента (прав за цінними паперами) вноситься до Реєстру кодів стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката шляхом внесення прав за цінними паперами, що зазначені у документах, наданих емітентом для депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату, до відповідного розділу Реєстру кодів у розрізі міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.

  За результатами кодифікації відбувається внесення відповідної інформації до Реєстру кодів, обробка цієї інформації за допомогою спеціальних програмних засобів та призначення відповідних кодів.

  Кодифікація відбувається у технологічно обґрунтовані строки, але не довше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм необхідної інформації та оплати послуг Центрального депозитарію за кодифікацію.

  На підтвердження здійснення кодифікації заявникові надається виписка з Реєстру кодів.

  Тарифи за здійснення робіт щодо кодифікації встановлюються Центральним депозитарієм.

  Центральний депозитарій у встановленому наглядовою радою Центрального депозитарію порядку забезпечує розкриття інформації з реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів) на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

  Розкриттю підлягає інформація про:

  1) призначені коди цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів);

  2) коди ЄДРПОУ емітентів цінних паперів;

  3) назви емітентів цінних паперів;

  4) права за цінними паперами, визначені емітентом при депонуванні глобального (тимчасового глобального) сертифіката;

  5) інша інформація, визначена Комісією.

  1.4. Підстави для проведення операції

  Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі, обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з вимогами законодавства, Правил, Регламенту та Положення про СОІ шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

  у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" — за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів;

  у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" — на підставі клірингової відомості, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі клірингової відомості, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), на підставі реєстру укладених договорів, що подається фондовою біржею;

  унаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком у цінних паперах щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо) — на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

  у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери відносно прав депонентів — за розпорядженнями клієнтів чи керуючих рахунками клієнтів.

  Розпорядження від клієнтів надаються до Центрального депозитарію в формі електронного (крім випадків, визначених Регламентом) або паперового документу відповідно до Регламенту та Положення про СОІ і оформлюються відповідно до вимог цих Правил та Регламенту.

  Розпорядження від клієнтів Центрального депозитарію у формі паперового документа надаються у 2-х примірниках, підписуються розпорядником (у випадках, визначених договором, — розпорядниками) рахунком та засвідчуються печаткою клієнта/керуючого рахунком клієнта.

  Документи, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах клієнтів, повинні надаватися у випадках, визначених цими Правилами та Регламентом.

  Якщо подані до Центрального депозитарію документи не містять усіх необхідних даних чи не повністю розкривають зміст виконання депозитарної операції, Центральний депозитарій має право вимагати подання йому додаткових документів, які містять необхідну інформацію.

  Безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з цінними паперами окремого випуску окремого емітента (далі — безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій) здійснюються Центральним депозитарієм на підставі наданих Центральному депозитарію оригіналів або засвідчених відповідно до вимог законодавства копій документів, визначених Положенням про провадження депозитарної діяльності( z1084-13 ), затвердженим рішенням Комісії від 23.04.13 № 735.

  1.5. Підстави для відмови у проведенні операції

  Центральний депозитарій може відмовити клієнту у виконанні його розпорядження з наступних підстав:

  · розпорядження та/або супровідні документи до розпорядження не відповідає(-ють) вимогам законодавства щодо його(-їх) складання та Регламенту;

  · у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери, яка призначена для поставки/блокування/розблокування, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах клієнта Центрального депозитарію, скоригований на кількість цінних паперів, прав на цінні папери, призначених для поставки/блокування/розблокування відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

  · вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери, які призначені для переказу або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, заблоковані у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (крім випадків, передбачених цими Правилами);

  · вказана у розпорядженні кількість цінних паперів, прав на цінні папери українських емітентів, обіг яких планується здійснювати за межами України, які призначені для переказу/списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, у разі їх переказу на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії перевищить межі кількості цінних паперів відповідного випуску, зазначеної у відповідному дозволі Комісії, з урахуванням загальної кількості цінних паперів відповідного випуску, які обліковуються на рахунках у цінних паперах усіх депозитаріїв-кореспондентів, відкритих у Центральному депозитарії;

  · вказані у розпорядженні цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, які призначені для переказу (крім проведення операцій блокування/розблокування) або списання з рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, не допущені до обігу на території України (крім випадків, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу);

  · вказані у розпорядженні на блокування цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента з метою їх резервування для продажу на фондовій біржі не допущені до обігу на території України;

  · ненадання документів та нездійснення дій, визначених цим Положенням, Регламентом та Положенням про СОІ, що необхідні для проведення депозитарної операції;

  · укладення правочину щодо переходу прав на цінні папери іноземного емітента на території України поза межами фондової біржі;

  · невідповідність розпорядження та/або супровідних документів  вимогам законодавства та/або Регламенту;

  · розпорядження оформлено з помилками або виправленнями;

  · неможливість здійснити ідентифікацію клієнта та у випадку ненадання на вимогу Центрального депозитарію документів та/або інформації, необхідних(ої) для виконання Центральним депозитарієм вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму щодо проведення ідентифікації клієнтів згідно вимог законодавства;

  · наявність у розпорядженні та/або супровідних документах ознак підробки;

  · наявність у розпорядженні інформації, яка не співпадає з даними Центрального депозитарію;

  · надання розпорядження на виконання облікової депозитарної операції з цінними паперами, код цінних паперів яких на момент подання розпорядження не відповідає вимогам міжнародних норм;

  · розпорядження підписано особою, яка не має у відповідності до законодавства, цих Правил та Регламенту відповідних повноважень, у тому числі, строк дії повноважень якої закінчився;

  · відбиток печатки на розпорядженні не співпадає зі зразком відбитку печатки в картці зразків підписів та печатки;

  · підпис особи, що підписала розпорядження, не співпадає зі зразком підпису в картці зразків підпису та печатки або існують сумніви щодо його достовірності;

  · надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Комісії щодо ліквідації строкового ІСІ (крім операцій з викупу цінних паперів цього ІСІ), іншим рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятим відповідно до встановлених законодавством повноважень (крім випадків, передбачених цими Правилами);

  · несплата клієнтом вартості послуг Центрального депозитарію згідно з умовами відповідного договору (договору про обслуговування випусків цінних паперів, депозитарного договору, договору про обслуговування Розрахункового центру, договору про обслуговування клірингової установи, договору про кореспондентські відносини);

  · ненадання клієнтом документів та нездійснення дій, визначених цими Правилами, Регламентом та Положенням про СОІ, що необхідні для проведення депозитарної операції;

  · інші причини, що визначені законодавством та Регламентом.

  Зазначені підстави для відмови Центральним депозитарієм у прийнятті до виконання розпорядження, наведені у абзацах 5, 20 цього пункту Правил, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень клієнтів:

  · на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності депозитарної установи;

  · щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника, нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли рішенням Комісії зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів цього власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

  У випадку неприйняття до виконання розпорядження клієнта, наданого у формі паперового документа, на всіх примірниках розпорядження ставляться відмітки про відмову у виконанні із зазначенням причин відмови. У випадку невиконання розпорядження клієнта, наданого на паперовому носії на всіх примірниках розпорядження ставляться відмітки про невиконання операції.

  У випадку неприйняття до виконання розпорядження клієнта, наданого у формі електронного документа у відповідності до Правил, Регламенту та Положення про СОІ, клієнту надається електронний документ-повідомлення про неприйняття розпорядження до виконання із зазначенням причин відмови у прийнятті. У випадку невиконання операції згідно розпорядження, наданого у формі електронного документа, клієнт отримує звіт про невиконання із зазначенням причин невиконання.

  В окремих випадках причини відмови/невиконання можуть бути конкретизовані з метою більш детального роз’яснення клієнту причин відмови. При цьому, зобов’язання Центрального депозитарію стосовно такого розпорядження клієнта вважаються виконаними. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у виконанні операції, клієнт повинен подати до Центрального депозитарію нове розпорядження.

  1.6. Порядок виконання розпоряджень клієнтів

  Всі дії, що регулюються цими Правилами, здійснюються за київським часом.

  Розпорядження у формі паперового документа та супроводжувальні до них документи подаються за місцезнаходженням Центрального депозитарію. Такі розпорядження надаються до Центрального депозитарію у двох примірниках.

  Розпорядження у формі електронного документа приймаються від клієнтів та надаються клієнту відповідно до цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

  Основні етапи виконання розпоряджень клієнтів:

  1) прийом та реєстрація розпорядження, наданого клієнтом. Розпорядження та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством, цими Правилами та Регламентом порядку, що підтверджують правомірність виконання операцій, реєструються Центральним депозитарієм у хронологічному порядку.

  2) перевірка відповідності оформлених у формі паперового документа розпоряджень клієнтів на здійснення депозитарних операцій на рахунках у цінних паперах та супровідних до них документів, у випадках, визначених законодавством, вимогам законодавства, Правилам, Регламенту. Перевірка розпоряджень, наданих клієнтами, здійснюється у терміни, визначені Правилами. Після перевірки на розпорядженні ставляться відмітки про прийняття такого розпорядження до виконання або про відмову у виконанні розпорядження з обґрунтуванням причини відмови. У випадку відмови клієнту у виконанні розпорядження, другий примірник розпорядження з обґрунтуванням причин відмови надається клієнту у терміни та у спосіб, визначені Правилами, Регламентом. В разі надання розпорядження у формі електронного документа, після перевірки цього розпорядження клієнту відправляється відповідне електронне повідомлення про приймання розпорядження до виконання або про відмову у прийманні до виконання згідно цих Правил, Регламенту та Положення про СОІ.

  3) Виконання розпорядження у терміни, визначені законодавством, Правилами, Регламентом для даного виду операцій.

  4) Надання клієнту звітних документів про виконання наданого ним розпорядження. У випадку надання розпорядження у формі паперового документа, клієнту надається другий примірник відповідного розпорядження (для облікових та адміністративних операцій) з відмітками Центрального депозитарію про виконання або відповідний документ, що формується на підставі відповідного розпорядження клієнта (для інформаційних операцій), які надаються клієнту у спосіб та терміни, визначені Правилами, Регламентом. У випадку надання розпорядження у формі електронного документу, клієнту надається електронне повідомлення про виконання розпорядження.

  1.7. Порядок відміни виконання розпорядження клієнтом

  Клієнт Центрального депозитарію може відмінити виконання наданого ним розпорядження за умови надання розпорядження про відміну відповідно до Регламенту з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом Правил.

  Відміна виконання розпорядження клієнта може бути виконана Центральним депозитарієм виключно до початку виконання Центральним депозитарієм розпорядження, виконання за яким відміняється.

  Розпорядження на відміну розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства може бути надано не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дати обліку, визначеної у розпорядженні, виконання за яким відміняється.

  1.8. Операційний день Центрального депозитарію та строки і терміни виконання операцій.

  Порядок та строки і терміни надання клієнтам документів, що є наслідком виконання їх розпоряджень.

  Операційний день Центрального депозитарію (далі — операційний день) — проміжок часу, протягом якого Центральним депозитарієм приймаються до виконання та виконуються (обробляються) розпорядження (запити) клієнтів.

  Центральний депозитарій працює: — кожного робочого дня — у п'ятницю та передсвяткові дні — обідня перерва Для проведення Центральним депозитарієм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на біржі, Центральний депозитарій працює з урахуванням відповідного договору з Розрахунковим центром: Робота Центрального депозитарію в час, що перевищує регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, у тому числі продовження роботи Центрального депозитарію на запит клієнтів, припускається тільки для виконання тих операцій, які не потребують здійснення переказу коштів через систему електронних платежів Національного банку України цього самого банківського дня. Інформація про екстренні зміни у режимі роботи Центрального депозитарію розміщується на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua. Клієнти, що є учасниками СОІ, про екстренні зміни у режимі роботи повідомляються засобами СОІ шляхом направлення відповідного повідомлення.

 • з 9:00 до 18:00 з 9:00 до 17:00 з 13:00 до 14:00 з 9:00 до 20:00
 • Прийом клієнтів у Центральному депозитарії проводиться: — кожного робочого дня — у п'ятницю та передсвяткові дні

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: