Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 06.08.2013  № 1410
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 р. за № 1498/24030

  Про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів

  Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), частини сьомої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ) та з метою захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів (далі — Вимоги), що додаються.

  2. Центральному депозитарію цінних паперів протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» ( 5178-17 ) здійснити дії щодо приведення депозитарних договорів, укладених із зберігачами цінних паперів до набрання чинності цим Законом, у відповідність до Вимог (крім випадку, передбаченого реченням другим цього пункту). Для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України» депозитарні договори, укладені до набрання чинності цим рішенням, мають бути приведені у відповідність до Вимог до дня набрання чинності цим Законом.

  3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

  опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

  оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 06.08.2013 р.  № 38

  ЗАТВЕРДЖЕНО/ Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.08.2013  № 1410

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 р. за № 1498/24030

  ВИМОГИ до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів

  І. Загальні положення

  1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та Центральний депозитарій цінних паперів (далі — Центральний депозитарій) при укладенні депозитарних договорів між депозитарною установою і Центральним депозитарієм (далі — Договір), внесенні змін до них.

  2. Терміни, які використовуються у цих Вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ( 448/96-ВР ), «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), «Про акціонерні товариства»( 514-17 ) тощо.

  3. Договір укладається між депозитарною установою та Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде на рахунку у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» ( 5178-17 ) компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса — відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.

  4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками, або у формі електронного документа відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг»( 851-15 ), «Про електронний цифровий підпис»( 852-15 ).

  Умови Договору повинні передбачати надання послуг на умовах, однакових для всіх депозитарних установ.

  Центральний депозитарій не має права відмовити депозитарній установі в укладенні Договору за наявності в неї технічної та функціональної можливості здійснювати свою діяльність та надання депозитарною установою відомостей, передбачених законодавством для укладення Договору та здійснення депозитарної діяльності.

  5. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України( 435-15 ), Господарським кодексом України( 436-15 ), Законом України «Про депозитарну систему України»( 5178-17 ), цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  6. Забороняється включати до Договору положення, що передбачають:

  стягнення з депозитарної установи окремої плати за роботу та послуги, які не є самостійними і призначені для ліквідації технічних пошкоджень або аварій, що виникли не з вини депозитарної установи;

  отримання та/або сплату депозитарною установою послуг, не передбачених законодавством та/або які вона не замовляла;

  умови, які ставлять сторони Договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права однієї зі сторін у порівнянні з визначеними законодавством та цими Вимогами;

  інші положення, що суперечать законодавству.

  ІІ. Вимоги до Договору

  1. Договір повинен містити:

 • дату та місце укладення;
 • реквізити сторін Договору;
 • предмет Договору;
 • права та обов’язки сторін;
 • інформацію щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

  умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом;

  зобов’язання сторін стосовно захисту інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах сторін шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку;

 • відповідальність сторін;
 • порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

 • строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії;
 • інші умови, що не суперечать законодавству.

  2. Сторонами Договору є депозитарна установа та Центральний депозитарій.

  Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі та строк дії ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (для депозитарної установи), інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

  3. Предметом Договору є відкриття та обслуговування Центральним депозитарієм рахунку у цінних паперах депозитарної установи, зберігання та облік Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему»( 5178-17 ) компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса — відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі, що належать такій депозитарній установі. Договором можуть бути передбачені додаткові послуги, надання яких не заборонено законодавством.

  Умовами Договору мають бути визначені:

  форма обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, що надаються у зв’язку з виконанням сторонами Договору;

 • спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні депозитарної установи;
 • спосіб передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів та спосіб підтвердження достовірності підпису на ньому;

  спосіб передачі реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію до депозитарної установи та спосіб підтвердження достовірності підпису на ньому у разі укладення депозитарною установою договору з емітентом про надання реєстру;

  дії Центрального депозитарію та депозитарної установи, спрямовані на переказ коштів, що виплачуються емітентом на користь депозитарної установи та/або її депонентів;

  строки та порядок обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, що надаються з метою забезпечення виконання корпоративних дій емітента.

  4. Права та обов’язки сторін:

  1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:

  надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;

  у разі початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено цим Положенням;

  не виконувати розпорядження депозитарної установи у випадку його невідповідності вимогам законодавства України та Правил Центрального депозитарію;

  для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» надавати Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі — Розрахунковий центр) чи кліринговій установі інформацію щодо депонентів депозитарної установи, керуючих їх рахунками у цінних паперах та цінних паперів, що належать депонентам депозитарної установи, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

  на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку у цінних паперах депозитарної установи депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

  надавати депозитарній установі додаткові послуги, надання яких входить до компетенції Центрального депозитарію;

  2) Договір має передбачати такі обов’язки Центрального депозитарію:

 • дотримуватися вимог законодавства про депозитарну систему України при наданні послуг за Договором;
 • встановлювати форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;

  зупиняти проведення операцій депозитарною установою певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;

 • надавати депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;
 • відкривати та вести рахунок у цінних паперах депозитарної установи;
 • здійснювати зберігання та облік цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи;
 • здійснювати обслуговування рахунку у цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію;

  здійснювати ведення рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;

  складати звіт про виконання депозитарної операції у формі довідки з рахунку в цінних паперах та/або іншій формі — конкретний спосіб визначається в Договорі;

  ознайомлювати депозитарну установу з внутрішніми документами, витягами з внутрішніх документів, зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Центрального депозитарію, які регламентують відносини Центрального депозитарію та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депозитарної установи, отримання довідок способом, який визначається в Договорі;

  не виконувати дії та не надавати інформації щодо цінних паперів, що обліковуються на рахунку депозитарної установи, або інформації щодо депозитарної установи без відповідних розпоряджень депозитарної установи, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором;

  не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах депозитарної установи у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Центральним депозитарієм, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству;

  надавати депозитарній установі отриману від Розрахункового центру чи клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи інформації (змін до інформації) щодо депонентів, які були взяті на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою;

  за запитом депозитарної установи та періодично готувати та передавати депозитарній установі інформаційні довідки у випадках, передбачених законодавством України;

  3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:

  отримувати від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору інформацію щодо стану рахунку у цінних паперах;

  отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, з інших питань, якщо їх потребує та запитує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;

  4) умови Договору повинні передбачати такі обов’язки депозитарної установи:

 • призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;
 • дотримуватись Правил Центрального депозитарію в частині взаємодії депозитарної установи та Центрального депозитарію;

  оплачувати послуги Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Центрального депозитарію;

  виконувати розпорядження Центрального депозитарію, які складені та надані відповідно до законодавства, цих Вимог та Правил Центрального депозитарію;

  надавати Центральному депозитарію документи, які передбачені законодавством та Правилами Центрального депозитарію як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору;

  подавати інформацію Центральному депозитарію в термін, визначений в Договорі, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, в порядку, встановленому законодавством та Правилами Центрального депозитарію;

  передавати до Центрального депозитарію за відповідним розпорядженням, наданим відповідно до законодавства, обліковий реєстр власників цінних паперів відповідного випуску у спосіб, визначений Договором (засобами електронного документообігу, кур’єром тощо);

  у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Центральний депозитарій стосовно цього припинення і надавати Центральному депозитарію тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено цим Положенням;

  для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» надавати Центральному депозитарію інформацію щодо депонентів, керуючих їх рахунками у цінних паперах та цінних паперів, що належать депонентам, яка необхідна для здійснення розрахунків, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення в їх внутрішніх системах обліку;

  виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів депонентів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;

  виконувати адміністративні операції за рахунком у цінних паперах депонента, якщо депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента;

  дотримуватись вимог Центрального депозитарію до технічного та програмного забезпечення, а також забезпечення захисту конфіденційної інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Центрального депозитарію;

  5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать Правилам Центрального депозитарію, цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему;

  6) умови Договору не повинні позбавляти депозитарну установу прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

  5. Інформація щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги:

  1) Договір має містити інформацію щодо тарифів на послуги та порядок розрахунків за надані послуги, а також вказівку на те, що депозитарна установа погоджується з тарифами, встановленими Центральним депозитарієм на дату укладення Договору. Максимальні та мінімальні розміри тарифів на оплату послуг Центрального депозитарію можуть встановлюватися Центральним депозитарієм за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України.

  Депозитарна установа оплачує послуги Центрального депозитарію згідно із укладеним Договором та відповідно до затверджених тарифів Центрального депозитарію.

  Умови оплати за послуги мають бути деталізовані з видів оплат, що нараховуються депозитарній установі за отримані послуги.

  У разі надання пакета послуг одиниця тарифікації має бути визначена для кожного виду послуг, що входить у пакет.

  Зазначаються порядок, строки та форма оплати послуг:

 • тривалість розрахункового періоду надання послуг;
 • порядок здійснення депозитарною установою попередньої (авансової) та/або наступної оплати;
 • умови, періодичність та порядок надання депозитарній установі рахунків та розшифровок нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг);

 • порядок розрахунків у разі припинення дії Договору;
 • 2) у Договорі зазначається порядок повернення депозитарній установі невикористаних коштів у разі ненадання замовлених послуг, у разі відмови від попередньо оплачених послуг, які вона не отримала, надання послуг неналежної якості або надання послуг, які депозитарна установа не замовляла, та в інших випадках, визначених законодавством України.

  6. Умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

  7. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору).

  Відповідальність депозитарної установи та Центрального депозитарію визначається у Договорі відповідно до закону.

  8. Порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

  Договір має містити порядок розгляду та шляхи вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору.

  9. Строк дії Договору, внесення змін та припинення його дії.

  У Договорі в обов’язковому порядку має зазначатися, що Договір укладається на невизначений строк.

  Договір має містити перелік підстав у разі зміни Договору або його припинення (розірвання).

  Серед умов дострокового припинення (розірвання) дії Договору має бути відсутність на рахунку у цінних паперах депозитарної установи цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах депозитарної установи у випадку:

  нездатності іншої сторони виконувати зобов’язання за цим Договором, якщо така нездатність не була виправлена протягом строку, визначеного Договором;

  визнання іншої сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами товариства;

 • ліквідації іншої сторони;
 • інших випадків, визначених законодавством.

 • 10. Договором можуть бути визначені інші умови, що не суперечать законодавству України.
 • 11. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

  Т. в.о. директора департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності

  Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: