Юридические услуги

Юрадреса

Юридические адреса

Юридические адреса в Киеве и области Продажа юридических адресов немассовой регистрации во всех районах г.Киева и Киевской области.Публикации

Национальные нюансы развода с иностранцем

Национальные нюансы развода с иностранцем Что же касается процесса расторжения брака с участием граждан другой страны, то Украина имеет огромное количество договоров ...

Отзывы о юристах в каталоге

Отзывы о юристах в каталоге Отзывы про адвокатов, комментарии бывших клиентов помогают выбрать наиболее достойного защитника, а разбивка по городам помогает ...

Право расторгнуть брак между иностранцами ...

Право расторгнуть брак между иностранцами в Украине Довольно любопытный факт - в некоторых странах мира запрещено обращение своих граждан в судебные органы, если он постоянно ...Новости

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился .

Из-за пьянства на рабочем месте милиционер поплатился жизнью Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту умышленного убийства милиционера, произошедшего накануне в одном из финучреждений Голосеевского района. Об этом сообщает пресс-служба ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують ...

На Миколаївщині працівники ДАІ щоденно забезпечують безпеку на головній вулиці міста Щодня сотні людей виходять на головну вулицю міста Миколаєва, щоб приємно провести час, зустрітися з друзями або просто прогулятися й полюбуватися головною ялинкою Миколаївщини. Погода та наслідки ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу ...

Евросуд уведомил власти РФ о двух жалобах по «делу Магнитского» Европейский суд по правам человека в Страсбурге уведомил власти РФ о двух жалобах по делу скончавшегося в столичном СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, направив свои вопросы, ...

Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2013 р. № 629 Київ

Про внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги( 153-2002-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2007 р., № 52, ст. 2106; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 629

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги( 153-2002-п )

1. У пункті 2( 153-2002-п ):

1) абзац сьомий після слів "міжнародна технічна допомога —" доповнити словами "фінансові та інші";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"грантова угода — угода між донором або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту (програми).".

2. Пункт 11( 153-2002-п ) викласти в такій редакції:

"11. Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації.".

3. У пункті 14( 153-2002-п ):

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена донором особа подають до Мінекономрозвитку в електронному та паперовому вигляді такі документи:";

2) в абзаці третьому підпункту 1 слова "(Державний реєстр фізичних осіб)" замінити словами "(Державний реєстр фізичних осіб — платників податків)";

3) в абзаці другому підпункту 2 слова "або Антимонопольний комітет" замінити словами", Антимонопольний комітет або інший орган державної влади", а слово "ними" — словом "донором";

4) доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) реципієнт, який уклав грантову угоду з донором або виконавцем, замість документа, зазначеного у підпункті 3 пункту 14 цього Порядку, подає завірену ним копію такої грантової угоди;";

5) у підпункті 4:

 • в абзаці третьому слово "ними" замінити словом "донором";
 • в абзаці п’ятому слова ", засвідченим в установленому порядку" виключити.
 • 4. В абзаці першому пункту 18( 153-2002-п ) слова "з одночасним надсиланням копії бенефіціарові" замінити словами "з надсиланням копії бенефіціарові протягом п’яти робочих днів від дати прийняття рішення про проведення державної реєстрації проекту (програми)".

  5. У пункті 21( 153-2002-п ):

  1) абзац перший після слова "реципієнтів" доповнити словом ", бенефіціара";

  2) в абзаці другому слово "ними" замінити словом "донором", а слова "звернення, що містить" виключити;

  3) абзац третій замінити абзацами такого змісту:

  "У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк від одного до трьох місяців без зміни кошторисної вартості донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком листа від бенефіціара.

  У разі зміни бенефіціара донор або уповноважена ним особа подає до Мінекономрозвитку документи, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 14 цього Порядку, за винятком копії контракту. У разі виникнення необхідності в реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, також подається документ, передбачений підпунктом 2-1 пункту 14 цього Порядку.

  В інших випадках перереєстрація проекту (програми) здійснюється в тому ж порядку, що і реєстрація.".

  6. В абзаці другому пункту 23( 153-2002-п ) слова ", Держмитслужбі та ДПС" замінити словами "та Міндоходів".

  7. У пункті 25( 153-2002-п ):

  1) в абзаці другому слова "один раз на півроку" замінити словами і цифрами "кожного півріччя до 10 числа наступного місяця";

  2) в абзаці четвертому слова "щорічний звіт" замінити словами і цифрою "до 1 лютого щорічний звіт".

  8. Абзац перший пункту 28( 153-2002-п ) після слів "та подає" доповнити словами і цифрами "кожного півріччя до 30 числа наступного місяця ".

  9. В абзаці четвертому пункту 34( 153-2002-п ) слова "в уповноважених банках України" замінити словами "в банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків".

 • 10. Пункт 44( 153-2002-п ) доповнити абзацами такого змісту:
 • "Реципієнт забезпечує оприлюднення на власному веб-сайті або у засобах масової інформації відомостей про:

  отримання будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввезено або придбано на митній території України, протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс;

 • укладення грантової угоди протягом 10 календарних днів з дати набрання нею чинності.".
 • 11. Пункт 46( 153-2002-п ) викласти в такій редакції:
 • "46. У разі виявлення нецільового використання реципієнтами міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) бенефіціар порушує питання щодо усунення реципієнтами виявлених порушень.

  У разі коли порушення не усунено, бенефіціар зобов’язаний подати Мінекономрозвитку пропозиції щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень — щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

  У разі подання бенефіціаром зазначених пропозицій Мінекономрозвитку інформує:

  донорів — про виявлені порушення, які не усунено та порушує перед ними питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень — щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми);

 • бенефіціара — про результати консультацій з донорами."
 • 12. У тексті Порядку слово "ДПС" замінити словом "Міндоходів".
 • Юридичний портал Справедливість

  Возможно, это Вам будет интересно: